مصرف پنیر زیاد به توان باروری مردان آسیب می‌رساند

نتایج یک مطالعه جدید در هاروارد نشان داد مردان جوانی که بیش از سه تکه پنیر در روز می‌خورند، ممکن است فرصت پدر شدن را از خود بگیرند.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، در این آزمایشات معلوم شد که حتی مصرف اندک لبنیات پرچرب می‌تواند به توان تولیدمثلی و بارورسازی مردان آسیب جدی وارد کند.

به گزارش دیلی میل، متخصصان دانشکده بهداشت عمومی هاروارد با مطالعه روی رژیم غذایی 189 مرد 19 تا 25 ساله به این نتایج دست یافته‌اند.