شناخت یك پروتئین حیاتی برای درمان ناباروری در مردان

متخصصان علوم پزشكی در انگلیس به تازگی یك پروتئین حیاتی و موثر در تقویت قدرت بارور سازی در مردان را شناسایی كرده‌اند.

به گزارش ایسنا ؛ این متخصصان در دانشگاه كاردیف خاطرنشان كردند كه افزودن یك پروتئین مفقود شده به اسپرم مردان نابارور، می‌تواند به بازگرداندن قدرت بارورسازی به سلولهای جنسی نر كمك كند و در نتیجه تا حد زیادی شانس پدر شدن برای این مردان را بالا ببرد.

متخصصان دانشگاه كاردیف در آزمایشات جدید خود متوجه شدند كه اسپرم‌ها (سلولهای جنسی نر) در واقع نوعی پروتئین مهم موسوم به (PLC-zeta PLCZ) را برای بارورسازی به تخمك منتقل می‌كنند. این پروتئین اسپرمی در واقع باعث آغاز شدن فرآیندی موسوم به «فعال سازی تخمك» می‌شود كه تمام فرآیندهای بیولوژیكی لازم بر رشد یك جنین را كلید می‌زند.

فقدان این پروتئین در واقع قدرت بارورسازی اسپرم را مختل می‌كند. این متخصصان دریافتند تخمك‌هایی كه به دلیل غیرفعال بودن پروتئین PLCZ، بارور نمی‌شوند با استفاده از انواع فعال این پروتئین كه به اسپرم افزوده می‌شوند،‌ قابلیت بارور شدن را دوباره به دست می‌آورند.جزئیات این آزمایشات در مجله «باروری و نازایی» منتشر شده است.