مسؤول بخش پزشكي هسته‌اي بيمارستان امام خميني(ره) تبريز گفت: روش پت جديدترين روش تشخيص طب هسته‌اي است كه از حساسيت و دقت بالايي برخوردارست و تشخيص انواع سرطانها و متاستازهايشان را در مراحل اوليه بيماري ممكن مي‌كند.

دكتر دبيري درگفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران اظهارداشت: در روش پت با تابش يك ماده راديوايزتوپ تحت عنوان پوزيترون تشخيص خيلي از بيماريها ممكن مي‌شود كه ازجمله اين بيماريها مي‌توان به بيماريهاي قلبي، عفوني و انواع سرطانها اشاره كرد.

وي با اشاره به وجود بيش از 600 مركز پت در آمريكا و بيش از 200 مركز در اروپا اظهار داشت: با وجود اينكه روش تصويربرداري پت در دنيا رايج است ولي متاسفانه اين روش هنوز به ايران نيامده است و ما اميدواريم با حمايت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حمايت دولت اين روش تشخيصي دقيق هم وارد ايران شود.

دكتر دبيري تصريح كرد: الان در كل دنيا بيشتر تحقيقات با سيستم پت صورت مي‌گيرد ولي چون در ايران اين سيستم وجود ندارد ما در اين زمينه نمي‌توانيم هيچ تحقيقي انجام دهيم بنابراين ورود اين سيستم به كشور مي‌تواند هم در تشخيص و درمان و پيشگيري از بيماريها كمك كننده باشد و هم اينكه در كارهاي تحقيقاتي موثر واقع شود.

وي در مورد مواد راديواكتيو استفاده شده در سيستم پت تصريح كرد: با توجه به اين كه نيمه عمر مواد راديواكتيو استفاده شده در سيستم پت كوتاه است امكان وارد كردن اين مواد از خارج ممكن نيست بلكه بايد يك مركز سيكلوتروم دركشور باشد تا اين مواد را توليد كند.