روز پانزدهم بهمن روز جهاني مبارزه با سرطان است. امسال با شعار دوران كودك سالم و پرتحركي برنامه هايي در سطح كشوري و جهاني طراحي شده است. اكثر اين برنامه ها با تمركز بر پيشگيري و اطلاع رساني براي پيشگيري است و البته محوريت آنها دوران كودكي سالم و پرتحرك است. چهار موضوع مطرح شده شامل:

1. ايجاد محيط بدون دخانيات براي كودكان و نوجوانان

2. تشويق كودكان به شيوه درست زندگي (دريافت متعادل كالري و فعاليت فيزيكي مناسب)

3. آموزش انجام واكسيناسيون در برابر ويروس هاي عامل بوجود آورنده سرطان ها (واكسيناسيون هپاتيت b)

4. آموزش به كودكان و نوجوانان در زمينه محافظت در برابر اشعه ماوراءبنفش سالانه در كشور بيش از 70 هزار مورد جديد سرطان شناسائي مي شود و حدوداً 30 هزار نفر نيز بر اثر ابتلا به اين بيماري مي ميرند.

دخانيات مسئول 30% تمام موارد مرگ ناشي از سرطان ها در جهان است. جلوگيري از چاقي اقدام مهم ديگر در پيشگيري از سرطان است. تشويق به فعاليت بدني و رژيم غذايي مناسب از ديگر عوامل مؤثر در كاهش سرطان است.

مسأله عمده ديگر كه از وظايف سيستم بهداشت و درمان كشور است غربالگري جهت شناسائي زودرس موارد مشكوك است. غربالگري يعني شناسائي بيماري در افرادي كه به ظاهر سالم هستند و هنوز مشكلات و شكايات بيماري در آنها ظاهر نشده است. بيش از 50 درصد سرطانهاي بزرگسالان و 60 درصد سرطانهاي كودكان قابل درمان مي باشد. مراجعه در مراحل اوليه بيماري شانس درمان و بهبودي قطعي را افزايش مي دهد.