دکتر فریبرز مکاریان [ فوق تخصص آنکولوژی ]

درمانهای تکمیلی یا جانبی
Complementary therapy

بسیاری ازافراد مبتلابه کانسردرپی کشف روشهای دیگری برای درمان می باشند.این روشهابروی روح وبدن وروان انسان تاثیر گذارند. این روشها جایگزین روشهای درمانی طبی نمیشوند ولی به این روشهاکمک میکنند این روشهامیتوانداسترس راکمترکرده،وعوارض ناشی ازاشعه درمانی وشیمی درمانی وعوارض ناشی از خودکانسررا کاهش دهند،واحساس سلامت راافزایش دهندوآنها به شما کمک میکنندکه بیشتراحساس سلامت کنید واین همان کمکی است که شما به خودتان میتوانید بکنید.

تعداد کمی از این روشهای درمانی دراین قسمت شرح داده میشوند.روشهای درمانی دیگری هم وجوددارد که در این کتابچه بحث نمی شود ( مانند هنردرمانی،طنز،بررسی رویدادها و اخبار،وموزیک درمانی ودرمان باحیوانات دست آموزوغیره). قبل ازاستفاده ازاین روشهاباپزشک خودمشورت کنیدبخصوص اگرمشکل ریوی داشته باشید.پزشکان اجتماعی،روانپزشکان،یاپرست اران دراین زمینه ممکن است شما را یاری نمایندشماممکن است تمایل به مطالعه کتابهایی ویاگوش دادن به نوارهای ویدئوی دراین زمینه داشته یاشید.

بیوفیدبک ( پس خوراندن زیستی )
باتمرین در این زمینه شما میتوانید فعالیتهای بدن خودمانند ضربان قلب ، فشار خون وکششهای عظلانی را کنترول کنید .یک وسیله ماشینی طراحی شده که هرگاه بدن شما احساسفشار ویا آرامش میکند آنراحس کرده و به صورت علایمی مانند یک علامت صوتی یا یک جراغ چشمک زن به شما نشان میدهد . به شما اطلاع می دهد.نهایتا ، شما میتوانید واکنشهایی که سبب آرامش شما میشود بدون استفاده از دستگاه را فرا کیرید. پزشک یا پرستار یا پزشک اجتناعی شما میتواند شما را به فردی که در این زمینه تبحر دارد معرفی کند.

منحرف کردن فکر Distraction
منحرف کردن فکر استفاده از فعالیتی است که فکر شما را مشکلی که برای شما ایجاد ناراحتی و نگرانی میکند منحرف خواهد کرد . صحبت کردن بادوستان یاوابستگان ، سرگرم کردن خود با فیلمهای تلویزیون یا رفتن به سینما یا گوش کردن به رادیو،یا انجام کارهای دستی مانند سوزن کاری یا بازی با پازل یا مدلهای ساختمانی یا نقاشی ، روشهایی است که حواس شما را از احساسات نا خوشایند منحرف می کند .خیلی از مراکز کانسرامروزه از متخصص های موزیک یاخلاقیت درمانی در اختیار دارند که میتوانند با پیشنهاد مناسب با روحیات شما در ضمن درمان کانسر به کاهش آلام به شما کمک میکنند. با پزشک یا نرس یا مددکار اجتماعی خود در این زمینه مشورت کنید .

هیپنوتیزم
هیپنوتیزم شما را در یک حالت آرامش عمیق فرو برده و شمارادر کاهش الام واضطراب کمک میکند .شما را افراد واجد شرایط و ورزیده در این زمینه میتوانند هیپنوتیزم کرده،یا شما میتوانید آموزش ببینید که چگونه خود راهیپنوتیزم کنید. اگر شما در این زمینه علاقه دارید باید با مشورت پرستار یا پزشگ خود به افراد مناسب مراجعه کنید .

تصویر سازی ذهنی Imagery
تصویر سازی ذهنی یک روش استفاده از رویای در روز است که از تمام احساسات و حواس شما استفاده میکند . این روش معمولا با چشم بسته انجام داده میشود. برای شروع ، به آهستگی شروع به نفس کشیدن کرده تا احساس آرامش کنید .احساس یک گویی از انرژی را ( مثلا یک نور سفید ) تصویر سازی کنیدکه در نقطه ای از بدن شما می باشد. وقتی شما توانستید این گوی انرژی را ببنید ، در هنگامی که نفس خود را داخل میکشید تصور کنید که این گوی انرژی را به قسمتی از بدن که درد یا ناراحتی دارد یا احساس مشکل میکنید مانند تهوع و استفراغ وارد میکنید.

وقتی نفس را بیرون می دهید هوا همراه این توپ از بدن شما بیرون میرودوهمراه آن دردو آلام شما هم خارج میشود ( نفس خود را خیلی آرام بکشید و به صورت فوت کردن و تنفس با صدا نباشد). این تصویر سازی ورود این توپ انرژی به درون خود و خروج آنرا ادامه دهید . شما می بینید که این توپ انرژی به تدریج هر چه وارد و خارج می شود بزرگتر و بزرگتر میشودو درد و الام شما کمتر می شود .در انتها این تصویر سازی ، به آهستگی شماره از سه به پایین بشمارید ، نفس عمیق بکشید ، وچشم خود را باز کنید و به خودتان بگویید ( من بیدار میشوم و احساس آرامش میکنم )

ماساژدرمانی
استفاده از لمس برای بهبود در یک فکر قدیمی می باشد . اولین دستنوشته در این مورد به 3000 سال قبل در چین برمیگردد.ماساژدرمانی به لمس قسمتهای مشخصی از بدن با روشهای خاص مانند ضربه زدن به عضلات بدن یا مالش آن نواحی گفته می شود.این درمان باید توسط افراد متبحر و دارای مجوز با ید انجام شود و با پزشک خود در این مورد مشورت کنید .

عبادت و دعا Meditation and Prayer
عبادت یک روش تمدد اعصاب و آرامش بخش می باشد که به شما اجازه می دهد انرژی خود را روی یک مسئله خاص متمرکز کنید و به یک مورد خاص فکر کنید .بخصوص وقتی فکر و بدن شما تحت استرس درمان کانسر می باشد به شما کمک می کند . به عنوان مثال ، شما یک کلمه یا جمله را مرتب تکرار می کنید و یا به طور دائم به یک شکل نگاه میکنید .

روش دیگر دعا کردن اجازه دادن به تفکراتتان است که احساس کنند و تصویر سازی کنند که شما خارج میشوند .در افرادی که به نیروی معنوی برتر اعتقاد دارند ، نماز و عبادت،یک احساس قدرت و آرامشو الهام بسیار قوی در هنگام درمان کانسر به آنها خواهد داد.دعا چه به تنهایی یا همراه با فامیل یا با هم کیشان به شما کمک فراوان خواهد کرد.روحانیون میتوانند در ورود شما با این مراسم شما را کمک کنند.

کشش ونرمش عضلات
در یک اطاق آرام دراز بکشید.به آرامی وآهستگی نفس بکشید.درهنگام دم عظلات و گروهی از عظلات را منقبض کنید.به عنوان مثال ، یک چشم را در هم بکشید ، یا اخم کنید ، یا دندانها را به هم بفشارید ، مشت کنید ، بازو یا ران خود رامنقبض کنید.نفس خود را نگه دارید وعظلات خود را چند دقیقه منقبض نگه دارید.سپس بازدم کرده و عظلات خود رارها کرده، واجازه دهید بدنتان رلاکس و شل شوید.

این سیر را با عضلات دیگر تکرار کنید .ازطریق دیگراین روش درمان را میتوانید انجام دهید به این طریق رلاکسیشن یا تمدد اعصاب پیشرونده گویند،از انگشت شصت پا شروع گنید ، کم کم بالاتر بیایید و به تدریج عظلات تمام یک پا را منقبض کنید و شل کنید . سپس همین کاررابا پای دیگر انجام دهید .سپس عظلات قسمتهای دیگر بدن را همین کار کنید تا تمام بدن از جمله عظلات جمجمه را هم شامل شود . به یاد داشته باشید در هنگام انقباض عظلات در دم باشید و در هنگام شل کردن عظلات در حال بازدم

ورزشهای فیزیکی
ورزش می تواند در کاهش درد کم کند ، عظلات ضعیف را تقویت می کند ، بالاتس را برقرار میکند ، و افسردگی و ضعف را کاهش می دهد . بعد از گرفتن تایید ورزش از پزشک خود و مشخص کردن میزان تحمل به ورزش برای شما ، ابتدا ورزش را 5-10 دقیقه پیاده روی در روز شروع کرده و بتدریح فعالیت خود را افزایش دهید

تنفس منظم
در یک وضعیت مناسب قرار بگیریدوتمام عظلات خود را شل کنید . اگر چشمان شما باز است به یک نقطه دور نگاه کنید.واگر چشمان شما بسته است به یک مسئله آرامش بخش یل خنثی فکرکنید وفکرخود را به تنفس خود متمرکز کنید.
نفس خودراآهستگی وآرامش از طریق بینی به درون و بیرون بدهید.شما میتوانید یک ریم ثابت به تنفس خود با شماره کردن تنفس بدهید "دم : یک دو ـ بازدم : یک دو " .خودتان را با هر تنفس شل و رلاکس کنید .
شما میتوانید این تکنیک را فقط برای چند ثانیه یا تا ده دقدقه ادامه دهید . با سه شماره به آهستگی به این تنفس ریمیک حاتمه دهید.

تصویر سازی :
این روش مانند Imagery می باشد .با روش تصویر سازی،شما یک تصویر درونی که نمایشی از نزاع و جنگ شما برعلیه کانسر است را ایجاد میکنید . بعضی از افرادی که کموتراپی دریافت میکنند با یک تصویر راکت سلولهای کانسری را ( با تصویر یک توپ ) از بدن خارج میکنند . عده ای دیگر سلولهای سفید خونی یا داروها را می بینند که به سلولهای کانسر حمله میکنند .

یوگا
تنهاچیزی که شما نیاز دارید یک محیط آرام وراحت ومدتی زمان در روز است که تنفس کردن ، انبساط خاطر و دعا کردن را تمرین کنید . برای آموزش یوگا شما باید از کلاس آموزشی یا کتابهایی در این مورد یا ویدئو استفاده کنید. از مددکار تجتماعی خود یا راونپزشکان یا روانشنلسان در مورد یوگا سئوال کنید.