متخصصان آمریکایی اعلام کردند نوعی از سرطان پوست را می توان به کمک بوی آن تشخیص داد.
محققان مرکز تحقیقاتی "مانل" اعلام کردند که می توان از طریق تشخیص بوی ناشی از سلولهای سرطانی به وجود این سلولها در بدن پی برد.

این متخصصان از هوایی که دقیقا در فضای بالای سلولهای سرطانی قرار داشت نمونه برداری کردند و بعد از بررسی و مقایسه آن با نمونه به دست آمده از سلولهای سالم دریافتند که این دو نمونه از نظر ساختاری با یکدیگر تفاوت هایی دارند. به اعتقاد محققان این کشف می تواند روش جدید، ارزان و بدون دردی را جایگزین آزمایشات رایج سرطان کند.

به گفته پزشکان در پوست همه انسانها مواد شیمیایی به نام "مرکب زیستی فرار" وجود دارد که هر کدام بوی خاص خود را داراست. محققان از این خصلت پوست و دستگاه کروماتوگرافى گازى برای شناسایی سلولهای سرطانی سود جستند.

آنها بر روی دو گروه 11 نفره که یکی از آنها مبتلا به سرطان و دیگری در سلامت کامل بودند، آزمایش به عمل آوردند. نمونه هوای به دست آمده از سلولهای پوست دو گروه دارای ترکیبات یکسانی بودند، اما تمرکز عوامل شیمیایی ذکر شده در مبتلایان سرطان بیشتر از گروه دیگر بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، محققان در حال تکمیل این کشف جدید بوده و معتقدند که تشخیص زود هنگام توده های سرطانی می تواند تاثیر فراوانی در درمان و بهبود آنها داشته باشد.

همزمان با این گروه، گروهی از محققان انگلیسی در حال اجرای این شیوه با استفاده از قدرت بویایی سگ هستند تا بتوانند حضور سلولهای سرطانی را به کمک شامه این حیوان تشخیص دهند.