زخمها، خشكي دهان و زخم حلق يا مري در بيماران سرطاني، غالبا به علت پرتو درماني، شيمي‌درماني يا عفونت ايجاد مي‌شود، كه انتخاب صحيح غذا مي‌تواند به بهبود وضعيت آنها كمك كند.

دكتر مژگان سرافرازي انكولوژيست در خصوص زخمهاي دهان بيماران سرطاني به خبرنگار «بهداشت ودرمان» ايسنا ـ واحد علوم پزشكي ايران ـ مي‌گويد: قبل از هر اقدامي بايد مطمئن شد كه اين زخمها مربوط به مشكلات دندان نيست. پس از اطمينان حاصل كردن از علت ايجاد زخمها (سرطان)، به كار بردن برخي تكنيكها به رفع مشكل بيماران كمك مي‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: مكيدن يخ، نوشيدن مايعات با ني، برداشتن لقمه‌هاي كوچك، استفاده از قاشقهاي كوچك، به كار بردن قرصها و اسپري‌هاي بي‌حس كننده و مصرف غذاهاي نرم مانند فرني، املت، سوپ، پوره، شير و موز، روشهايي براي بلع بهتر غذا هستند.

دكتر سرافرازي درباره خشكي دهان بيماران سرطاني نيز مي‌گويد: كاهش بزاق دهان بر اثر شيمي‌درماني و يا پرتودرماني مسبب اصلي خشكي دهان است و حتي گاهي دهان خشك موجب تغيير مزه غذاها نيز مي‌شود.

توصيه وي براي كاهش خشكي دهان، استفاده بيشتر از آب و نوشيدني‌ها، استفاده از غذاهاي خيلي شيرين و خيلي ترش ( براي افزايش بزاق)، مكيدن آب نبات، مرطوب نگاه داشتن لبها با لوسيون مخصوص و استفاده از آب گوشت براي هضم راحت‌تر غذاست.