ایسنا -محققان دريافته اند که تسکين درد ناشي از سرطان ، کاستن از نگراني و کنترل روحيه بيمار ، به کمک خواب مصنوعي يا " هيپنوتيزم " امکان پذير است.

دکتر " پاملا هي لاک " متخصص سرطان در مقاله اي با عنوان هيپنوتيزم و سرطان مي گويد : زماني که فرد بيمار ، توسط يک متخصص به خواب مصنوعي فرو برده مي شود ، مي تواند از ميزان دلواپسي و نگراني خود بکاهد و براي دقايقي احساس " بي دردي " را تجربه کند.وي ادامه مي دهد : شيوه هيپنوتيزم خصوصا براي کودکاني کاربرد دارد که با مسايل دردناکي از قبيل سوراخ کردن مهره کمر ، تخليه عفونت مغز استخوان و بافت برداري روبرو هستند .
اين متخصص سرطان ، " خود خوابي " يا هيپنوتيزم فردي را در مورد افراد مسن ، بسيار سودمند تلقي مي کند و مي گويد : با بکار بردن نوارهاي صوتي مناسب ، افراد مسن مي توانند به حالتي شبيه هيپنوتيزم فرورفته و حس کاهش درد را به خود القا کنند.