براي نخستين بار محققان توانستند شاهدي مبني بر وجود ارتباط ميان سرطان سلول كليوي و ميلوم مولتيپل كه نوعي سرطان خون است دست يابند.

دكترمحمد .ع. حسين از موسسه تحقيقات و سرطان اچ. لي مافيت در تمپا واقع در فلوريدا به رويترز هلث گفت كه به تصور وي پزشكان متخصص سرطان و سرطان ميلوم و كليه بايد از اين ارتباط آگاه باشند.

سرطان سلول كليوي از سلول‌هاي كليه آغاز مي‌شود و هرچند ممكن است به آهستگي پيشرفت كند اما در برابر شيمي درماني بسيار مقاوم است.

ميلوم مولتيپل نيز ممكن است به آهستگي پيشرفت كند اما آن نيز نسبت به درمان مقاوم است.

اين سرطان در سلول‌هاي پلاسماي خون آغاز مي‌شود كه نوع گلبول سفيد است كه بخشي از سيستم ايمني به شمار مي‌رود.

با گذشت زمان، سلول‌هاي ميلوم در مغز استخوان و سپس در بخش‌هاي محكم استخوان ساخته مي‌شوند.

حسين و همكارانش در بررسي اطلاعات به دست آمده از ميان مراجعه‌كنندگان به درمانگاه كليولند بين سالهاي ‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ، ۲۰۰۵‬يك هزار و صد بيمار را با بيماري ميلوم مولتيپل، دو هزار و هفتصد و ‪۴‬نفر را با سرطان سلول‌هاي ريوي و ‪۸‬نفر را كه به هر دو نوع سرطان مبتلا بودند، شناسايي كردند.

در چهار بيمار از هشت بيمار ياد شده ‪ ۳‬تا ‪ ۴۶‬ماه پس از تشخيص ميلوم مولتپل ، سرطان سلول كليوي ديده شد.

در چهار بيمار باقي مانده سرطان سلول كليوي يك ماه قبل از تشخيص ميلوم مولتيپل ديده شد.

محققان در مجله بين‌المللي پزشكي ‪ bju‬نوشتند، احتمال وجود اين ارتباط در عموم مردم به مراتب بيشتر از حد انتظار بود.

انها افزودند ، هيچ عامل واضح مرتبط با درمان، محيط زيست ، ژنتيك يا واسطه سيستم ايمني نمي‌تواند اين ارتباط را بطور كامل توضيح دهد.

به گفته اين محققان اينترلوكين -‪ ۶‬از رشد و گسترش هر دو نوع سرطان حمايت مي كند.

اينترلوكين - ‪ ۶‬يك سيتوكين است كه معمولا واكنش سيستم ايمني بدن را به بيماري و عفونت بالا مي‌برد.

حسين گفت، نتيجه‌اي كه از اين مطالعه گرفته مي‌شود اين است كه پس از درمان فعال ميلوم اگر ضايعه كليوي از بين نرود -- بويژه اگر كليه راست را تحت تاثير قرار دهد - بايد احتمال ابتلا به سرطان سلول كليوي را مد نظر قرار داد.

در اين مطالعه زمانيكه ميلوم اولين بدخيمي تشخيص داده شده بود، سرطان سلول‌هاي كليوي در مراحل بسيار اوليه قرار داشت و به همين دليل بررسي از طريق جراحي حياتي است.

اين مطالعه در شماره مارس 2010‬مجله بين‌المللي ‪ bju‬منتشر شده است.