جام جم آنلاین: متخصصان می گویند برداشتن کلیه تنها راه درمان تومورهای کوچک کلیه نیست و لازم نیست جراحان همه اندام را بردارند.
به گزارش هلث دی ، محققان دانشگاه میشیگان دریافته اند که نوعی درمان بنام نفرکتومی جزئی که کمتر تهاجمی است اغلب برای درمان تومور کلیوی در مراحل اولیه بکار نمی رود درحالیکه در مورد بسیاری از بیماران قابل استفاده است.
این روش که تنها قسمت سرطانی را حذف می کند ، باعث می شود بقیه کلیه دست نخورده باقی بماند و بهبود کیفیت زندگی و محافظت از عملکرد ناقص کلیه رابهمراه دارد.
هرچه تومور کوچکتر باشد احتمال استفاده از روش فوق میسر تر است البته محققان می گویند این روش جراحی مضراتی نیز داشته باشد.
حذف کل کلیه بیش از نفرکتومی جزئی از طریق جراحی لاپاروسکپی که تنها نیازمندایجاد یک شکاف کوچک بوده بهبودی سریع تری را بدنبال دارد ، امکان پذیر است در حالیکه نفرکتومی هم از طریق لاپاروسکپی انجام پذیر است اما از نظر تکنیکی دشوار است و در هیچ بیمارستانی انجام نمی گیرد.
شاید این یکی از دلایل رواج حذف همه کلیه باشد. برای اکثر جراحان نفرکتومی جزئی دشوار تر از برداشتن همه کلیه است.