پژوهشگران هشدار دادند: انگل‌هاي انساني مي‌توانند سبب بروز سرطان كشنده كبد شوند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، ‌محققان در مطالعات جديد خود دريافته‌اند كه انگل انساني كبد سبب بروز يكي از كشنده‌ترين انواع سرطان اين عضو مي‌شود و اين كار را با پنهان كردن هورموني موسوم به گرانولين انجام مي‌دهد.

به گفته متخصصان؛ اين هورمون، رشد عنان گسيخته و خارج از كنترل سلولي را مورد هدف قرار مي‌دهد.

مايكل اسموت و الكس لوكاس دو پژوهشگر انستيتو تحقيقات پزشكي كوئينزلند در اين باره خاطرنشان كردند: ما از اين كشف بسيار شگفت زده شديم چون براي اولين بار نشان داديم كه يك هورمون رشد از يك انگل مي‌تواند روي سلولهاي انساني تاثير بگذارد.

گفتني است، آژانس بين‌المللي تحقيقات سرطان انگل كبد انساني را بعنوان عامل سرطان زاي درجه اول طبقه بندي كرد.

محققان مي‌گويند؛ اين كشف به متخصصان كمك خواهد كرد به راه‌هاي بهتري براي درك چگونگي اثرگذاري اين انگل در بروز نوع مخرب و خطرناك سرطان كبد، دست پيدا كنند.

شرح اين يافته در نشريه كتابخانه عمومي «پاتوژنهاي علمي» منتشر شده است