پزشكان موفق شدند در عمل جراحي به كمك لاپاروسكوپي، تومور 20 درصد از كبد بيماري را از بدنش خارج كنند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران- واحد علوم پزشكي تهران، به نقل از پايگاه اينترنتي يورك آلرت، پزشكان مي گويند در جراحي با كمك لاپاروسكوپي به جاي بريدن بخش زيادي از قسمت شكمي، حفره‌اي كوچك در شكم ايجاد مي‌شود و جراح مي تواند بخشهاي دروني بدن بيمار را از طريق صفحه نمايش مشاهده كند.

پزشكان در مركز پزشكي فلوريدا مي گويند نتيجه عمل به شيوه سنتي و لاپاروسكوپي يكسان است اما طول دوره درمان و بستري شدن در روش جديد كمتر است.