تحقيقات يك گروه از محققان دانشگاه ‪ padova‬در ايتاليا نشان مي‌دهد كه از طريق آزمايش خون مي‌توان سرطان كبد را تشخيص داد.

به نوشته خبرگزاري ايتاليايي آنسا، كافي است كه بيماران مبتلا به عارضه كبدي و هپاتيت تحت آزمايشات كامل خوني قرار بگيرند تا از پيشرفت سرطان در كبد آنان جلوگيري كرد.

اين تحقيق توسط يك گروه از محققان به رياست دكتر ‪patrizia pontisso‬ از دانشگاه پادوا ايتاليا انجام شده است.

اين گروه از محققان ايتاليايي بر روي خون تعدادي از بيماران مبتلا به سرطان كبد آزمايشاتي را انجام دادند كه نتايج آزمايشات نشان داد در خون اين بيماران دانه‌هاي ريز و رنگي وجود دارد كه باعث بروز اين بيماري خطرناك و كشنده مي‌شود.

بر اين اساس با انجام دادن آزمايشات مربوطه مي‌توان اين نوع دانه‌هاي ريز و رنگي را در خون بيماران مبتلا به هپاتيت تشخيص داد و با استفاده از روش‌هاي درماني ارايه شده از پيشرفت اين نوع سرطان خطرناك و مرگبار جلوگيري كرد.

هپاتيت‌هاي "بي" و "سي" در بيماران نيز موجب بروز سرطان كبد مي‌شوند.

بنابراين با معاينه دقيق بيماران مبتلا به هپاتيت‌هاي نوع بي‌و سي و انجام آزمايشات دقيق بر روي خون اين افراد كه حاوي دانه‌هاي ريز و رنگي است سرطان كبد را در مرحله نخست پيدايش تشخيص داده و مي‌توان درصدد راه درمان آن برآمد.