با استفاده از يک آزمايش خون ساده؛
تشخيص زودهنگام سرطان معده و روده محقق شد

محققان آلماني معتقدند؛ با استفاده از نمونه خون افراد مي‌توان سيگنال‌هاي ژنتيکي مخصوص بيماران را شناسايي و احتمال متاستاز آنها را پيش بيني کرد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، پژوهشگران آلماني با بررسي نمونه خون 185 بيمار مبتلا به سرطان روده و معده سيگنال ژن موسوم به« s100a4 » را در افراد سرطاني پيدا کردند.

نتايج بررسي محققان آلماني نشان مي‌دهد که در افراد مبتلا به سرطان روده و معده نسبت به افراد سالم سطح بالاتري از اين ژن وجود دارد که همين عامل تشخيص سرطان در افراد است.

اين گروه تحقيقاتي معتقدند که با استفاده از نمونه خون افراد مي‌توان سيگنال‌هاي ژنتيکي مخصوص بيماران را شناسايي کرد. اين کار امکان پيش بيني احتمال گسترش اين سرطان در ساير نقاط بدن را فراهم مي‌کند.

لازم به ذکر است که اين اولين آزمايشي است که قادر به شناسايي سيگنال‌هاي ويژه يک ژن مرتبط با سرطان، در خون موسوم به s100a4 است که بسيار ساده، ارزان و بدون نياز به تجهيزات خاصي انجام مي‌شود.