مرکزتحقيقات سرطان انستيتو کانسراعلام كرد:
كاهش ميزان مرگ وميردربيماران مبتلابه سرطان معده
ابتلا به سرطان معده درافراد گروه خوني a نسبت به گروه o بيشتراست


ميزان بروز مرگ و مير سرطان معده به دلايل نامشخص درطي 60 سال اخير كاهش يافته‏ و بروز اين بيماري درطبقات اجتماعي، اقتصادي پايين شايع‌تر از ساير طبقات بوده است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، بر اساس اعلام مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر، عوامل موثر در سرطان معده مربوط به مواردي همچون مصرف طولاني نيترات‌ها در غذاهاي دودي، خشك و نمك سود، مصرف غذاي آلوده به باكتري است و همچنين در افراد داراي گروه خوني a نسبت به گروه خوني o ، ميزان بروز سرطان معده بيشتر است.

براساس اين گزارش، سرطان‌هاي سطحي در اكثر موارد علامتي ايجاد نمي‌كنند و با رشد تومور بيمار از ناراحتي در قسمت فوقاني شكم شكايت دارد كه از يك احساس پري مبهم بعد از غذا خوردن تا درد شديد متغير است.

همچنين تهوع و استفراغ و اختلال در بلع به ويژه هنگامي كه تومور در ناحيه انتهايي معده قراردارد از علائم اصلي هستند. در مراحل اوليه سرطان معده، علائم فيزيكي وجود ندارد و شايع‌ترين محل براي انتشار خوني تومور معده، كبد است و كم خوني فقر آهن در مردها و خون مخفي در مدفوع در هر دو جنس بايد شك به ضايعات دستگاه گوارش را برانگيزاند.

راديوگرافي ساده‌ترين شيوه تشخيصي جهت ارزيابي يك بيمار مبتلا به شكايات از ناحيه سر معده است و براي درمان اين نوع سرطان از برداشتن كامل تومور به كمك جراحي، برداشتن معده به طور ناكامل، شيمي درماني كه باعث كاهش حجم تومور شده و كم كردن حجم تومور باقي‏ مانده به عنوان بهترين روش تسكين اين بيماري استفاده مي‌شود.

براساس اين گزارش، معده گشادترين بخش لوله گوارش است كه ظرفيت طبيعي آن حدود يك ليتر بوده و موقعيت و شكل ثابتي ندارد زيرا تا حد زيادي به حالت بدن، ميزان محتويات معده، فشار احشاي مجاور و تونوس معدي وابسته است.

نتايج دريافت شده از سوي اين مركز نشانگر اين است كه احتمالاً يك عامل محيطي كه از سنين پايين بروز مي‌كند شخص را تحت تاثير قرار داده و به عنوان عامل اصلي ايجاد سرطان معده بيش از همه عوامل مستعد كننده مورد توجه قرارگرفته‏ است.