کلینیک اینترنتی؛ سرطان معده

ایران صدا: به رشد و تکثیر بی رویه و خارج از کنترل تعدادی از سلولهای بدن سرطان گفته می شود.

کارشناس/مهمان: آقاي دکتر کريميان متخصص جراحي عمومي

http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=632222