نتايج يك تحقيق در هلند نشان داد كه خارج كردن وسيع گره‌هاي لنفاوي معده در افراد مبتلا به سرطان معده، باعث بقاي عمر اين افراد نمي‌شود.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر هارت گرينك، مسؤول اين تحقيق مي‌گويد: UPـFOLLW بلندمدت بيماراني كه روي آنها عمل خارج‌سازي محدود و يا وسيع گره‌هاي لنفاوي صورت گرفته است، به طور واضحي نشان مي‌دهد كه نه تنها، طول عمر آنها افزايش پيدا نكرده، بلكه عمل خارج‌سازي وسيع گره‌هاي لنفاوي به علت افزايش خطر مرگ در بيمارستانها، مضر نيز هست.

نتايج اين تحقيق كه بزرگترين مطالعه در مورد آزمايش روش خارج ساختن محدود و يا وسيع گره‌هاي لنفاوي اطراف تومور در معده، طحال و پانكراس است در journul of clinical oncology به چاپ رسيده است.

نتايج اين مطالعه پاسخي است به مباحثه جدي بين متخصصان سرطان در مورد سود و زيانهاي خارج‌سازي گره‌هاي لنفاوي در بيماران سرطاني.