جام جم آنلاين: محققان می گویند احتمال سرطان معده در میان افرادی که در خانواده های بزرگ زندگی می کنند بیشتر است.
به گزارش هلث دی ، بر اساس این مطالعه بزرگی خانواده نقش مهمی در ایجاد سرطان معده مرتبط با باکتری هلیکوباکتر پیلوری دارد و اینکه خواهرو برادرهای جوانتر در این خانواده ها بیشتر مستعد شایع ترین حالت سرطان معده هستند.
هلیکوباکتر پایلوری در لایه مخاطی معده زندگی می کند و با زخم های پپتیک و سرطان معده ارتباط دارد.
ارزیابی می شود که نیمی از جمعیت جهان حامل باکتری هلیکوباکتر پایلوری در معده خود هستند. انتقال این باکتری از فردی به فرد دیگر از راه دهان امکان پذیر است.
این یک مطالعه کاملا کنترل شده است که به وضوح نشان می دهد فاکتورهایی در زمان کودکی وجود دارند که احتمال ابتلا به سرطان را در دهه های بعد زندگی تحت تاثیر قرار می دهند.
کودکان متعلق به خانواده های بزرگ ممکن است هلیکوباکتر را از خواهر و برادرهای بزرگتر بگیرند در زمانی که هنوز سیستم ایمنی آنها در حال تکامل است.
این کودکان در صورتی که باکتری را به طور ژنتیکی به ارث ببرند در مقایسه با کودکانی که میکرب را از یک فرد غیر خویشاوند دریافت می کنند به اشکال بیماریزاتر هلیکوباکتر در معده خود مبتلا می شوند.