اغلب 70 درصد افرادي كه به سرطان مثانه مبتلا مي شود به طور كامل درمان مي شوند.
عزمي اورولوژيست در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: براي جلوگيري از ابتلا به سرطان مثانه در صورت مشاهد كلر در آب كمي صبر كرده و پس از بين رفتن نشانه هاي ظاهري كلر، آب را بنوشيد.
وي گفت: در صورت استفاده طولاني مدت و زياد از آب هاي كلردار، امكان ابتلا به سرطان مثانه افزايش مي يابد.
وي با اشاره به اينكه آب هاي داراي آرسينيك نيز عاملي براي ابتلا به سرطان مثانه به شمار مي روند عنوان كرد: البته واضح است كه مسئولان تمام جوانب بهداشتي آب هاي لوله كشي را رعايت مي كنند.
وي افزود: سرطان مثانه دومين سرطان شايع دستگاه ادراري است كه از تمام سرطان هاي موجود حدود هفت درصد از سرطان هاي مردان و همچنين 2 درصد از سرطان هاي زنان را تشكيل مي دهد.
عزمي با بيان اينكه شايعترين علامت سرطان مثانه وجود خون در ادرار است كه در 80 درصد موارد ديده مي شود افزود: همچنين درد مشترك در پهلو و درد استخواني از ساير علايم اين بيماري هستند.