زیست شناسان آمریکایی ژنهایی را شناسایی کردند که می توانند به عنوان نشانگرهای تشخیص زودهنگام سرطانهای بافت مخاطی مورد استفاده قرار گیرند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازمهر، محققان دانشگاه تکزاس با هدف ارائه مدل جدیدی در تشخیص زودهنگام سرطانهای مخاطی گروهی از ژنهای پیش سرطانزا را کشف کردند.

این زیست شناسان که نتایج یافته های خود را در مجله Cancer Cell منتشر کرده اند با بررسی جغرافیایی بافتهای اندام مثانه در سه حالت نرمال، پیش سرطانی و بیمار تغییرات و تنظیمات ژنی سرطانها را در این محیطها کشف کردند.

این دانشمندان گروه مهمی از ژنها را کشف کردند که در فرایند توسعه سرطان مثانه شرکت دارند اما می توانند برای بررسی 80 درصد از انواع دیگر سرطانهایی که از بافتهای مخاطی مشتق شده اند نیز مورد استفاده قرار گیرند.

این ژنهای از پیش خبر دهنده کلید ورود به پیدایش سرطان مثانه هستند و بنابراین می توانند به عنوان نشانگرهای بیولوژیکی تشخیص زودهنگام پیشگیری از این سرطان مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از این ژنها با عنوان RB1 در میان مهمترین ژنهای هشدار دهنده سرطان قرار دارد. این ژن زمانی که خاموش و یا غیر فعال شود درهایی را به روی سرطان باز می کند.

این دانشمندان سه موج را کشف کردند که منجر به حذف ژنها و توانایی تومور در تبدیل سلولهای سالم به سلولهای پیش سرطانزا می شوند.

اولین موج سبب بروز گسترش سلولهای اورتلیال مثانه که حامل تغییرات ژنتیکی هستند اما آزمایشات میکروسکوپی آنها را نرمال نشان می دهد می شود.

موج دوم مرحله رشد این سلولها است که موجب می شود آنها به عنوان سلولهای پیش سرطانزا قابل تشخیص باشند.

موج سوم به سلولها یک حالت بدشکل می دهد و موجب می شود که این سلولها کاملا تبدیل به یک سرطان شوند و سپس رشد و توسعه یابند.

این محققان امیدوارند با این کشف روش جدیدی را در تشخیص به موقع سرطانها و پیشگیری از آنها ارائه کنند.