ايسنا: وجود خون در ادرار يا هماچوري به علت ميزان کم خون از دست رفته به ندرت خطرناک است اما ممکن است نشان‌دهنده بيماري‌هاي زمينه‌اي جدي همچون سرطان باشد.


دکتر سميرا طبيبان گفت: «در برخي موارد، وجود خون در ادرار موجب تغيير رنگ آن مي‌شود که به ندرت خطرناک است، چرا که مقدار خون از دست رفته اندک است.» اين متخصص داخلي و فوق تخصص بيماري‌هاي کليه و فشار خون ادامه داد: «اما از آنجا که ممکن است هماچوري در اثر يک بيماري زمينه‌اي جدي مانند سرطان ايجاد شده باشد بنابراين هماچوري مداوم يا گذرا در مردان بالاي 50 سال نياز به اقدامات تشخيصي دارد که اين اقدامات تشخيصي مي‌تواند به صورت ماکروسکوپيک (ديدن با چشم غيرمسلح) و يا ميکروسکوپيک ديدن با ميکروسکوپ صورت گيرد.» اين عضو هيات علمي‌دانشگاه شهيد رجايي با اشاره به اينکه هماچوري مي‌تواند به علل متعددي ايجاد شود، گفت: «بنابراين بسته به عواملي چون شرح حال و سن بيمار، وسايل و راه‌هاي تشخيصي متفاوت خواهد بود.» دکتر طبيبان در ادامه آزمايش ادرار، تست‌هاي خوني، آي.وي.پي، سونوگرافي، سيستوسکوپي و بيوپسي را از جمله اين راه‌هاي تشخيصي عنوان کرد