محققان اعلام كردند مصرف فقط سه نوبت در ماه كلم بروكلي و كلم برگ مي‌تواند خطر ابتلا به سرطان مثانه را به ميزان ‪ ۴۰‬درصد كاهش دهد.

به گزارش ايرنا و به نقل از خبرگزاري رويترز، تحقيقات ديگري نشان داد توت‌هاي تيره رنگ نيز مي‌توانند خطر ابتلا به سرطان را كاهش دهند. اين امر شواهد بيشتري در اثبات اين نكته ارايه مي‌دهند ميوه و سبزيجات بويژه انواعي كه پررنگ‌ترند مي‌توانند خطر ابتلا به سرطان را كاهش دهند.

محققان در موسسه سرطان راس‌ول پارك در نيويوك ‪ ۲۷۵‬بيمار مبتلا به سرطان مثانه و ‪ ۸۲۵‬فرد سالم را از نظر نوع تغذيه آن‌ها مورد بررسي قرار دادند.

سبزيجاتي مانند كلم بروكلي و كلم برگ غني از تركيبات موسوم به "ايزوتيوسيانات" هستند كه خطر ابتلا به سرطان را كاهش مي‌دهند.

محققان در نشستي كه هفته گذشته انجمن تحقيقات سرطان آمريكا در فيلادلفيا برگزار شد اعلام كردند اين تاثيرات ضد سرطاني در افرادي غيرسيگاري چشمگيرتر است.

غيرسيگاري‌هايي كه دستكم سه بار در ماه از اين سبزيجات مصرف مي‌كردند در مقايسه با سيگاري‌هايي كه كمتر از سه بار در ماه از اين سبزيجات مي‌خوردند ‪ ۷۳‬درصد كمتر به سرطان مثانه مبتلا شدند.

در بين افراد سيگاري و غيرسيگاري كه اين ميزان سبزيجات خام را مي‌خوردند خطر ابتلا به سرطان ‪ ۴۰‬درصد كمتر شد. اين ميزان تاثير با مصرف سبزيجات پخته ديده نشد.

دكتر "لي تانگ" مجري اين تحقيقات گفت، پختن اين سبزيجات ميزان "ايزوتيوسيانات" (‪ (ITC‬را ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد كاهش مي‌دهد.

گروه دوم محققان راس‌ول پارك جوانه كلم بروكلي را در موش‌ها آزمايش كردند.

پژوهشگران با استفاده مهندسي ژنتيك، موش‌هاي تراريخته مبتلا به سرطان مثانه توليد كردند و به برخي از آنها عصاره جوانه كلم بروكلي خشك شده دادند.

دكتر "يشنگ ژانگ" مجري اين تحقيقات گفت احتمال ابتلاي موش‌ها به سرطان مثانه در حيواناتي كه سبزي بيشتري خوردند، كمتر بود.

اين پژوهشگران دريافتند اين تركيبات فراوري مي‌شوند و طي ‪ ۱۲‬ساعت پس از مصرف از بدن دفع مي‌شوند. اين امر حاكي از آن است كه تركيبات مذكور مثانه را از درون در برابر ابتلا به سرطان حفاظت مي‌كنند.

مثانه مانند يك كيسه ذخيره است و سرطانهاي مثانه اغلب بطور كامل در سطح داخلي اين عضو كه اپيتليوم ناميده مي‌شود بروز مي‌كند.

احتمالا دليل اين امر آن است كه بافت داخلي مثانه در تمام مدت با مواد مضر موجود در ادرار در ارتباط است.

در تحقيق سوم، گروهي از دانشمندان دانشگاه اوهايو به بيماران مبتلا به يك بيماري مري به نام بارت كه به سرطان مري مي‌انجامد تمشك سياه دادند.

تمشك سياه نيز غني از تركيبات ضد سرطان است.

لورا كرستي و همكارانش هر روز و به مدت شش ماه ‪ ۳۲‬گرم تمشك سياه را به زنان مبتلا به اين بيماري و ‪ ۴۵‬گرم از اين ميوه را به مردان مبتلا به اين بيماري دادند.

اين پژوهشگران ميزان دو نوع تركيب ايزوپروستان ‪ ۸‬و ‪ GSTpi‬را كه فرايندهاي سرطان را در بدن نشان مي‌دهد در ادرار اين افراد بررسي كردند.

اين پژوهشگران دريافتند ‪ ۵۸‬درصد از بيماران كاهش چشمگيري در ميزان ايزوپروستان ‪ ۸‬نشان دادند كه حاكي از آسيب كمتر به مثانه است و ‪ ۳۷‬درصد نيز ميزان بيشتري ‪ GSTpi‬داشتند كه مي‌تواند در آسيب ناشي از سرطان اختلال ايجاد كند. مقدار اين ماده در بيماران مبتلا به بيماري مري بارت كمتر است.