بررسي‌هاي اخير نشان داده است که مصرف لبنيات از بروز سرطان مثانه پيشگيري مي‌کند...به گزارش خبرگزاري فرانسه و به گفته محققان سوئدي، شير، ماست و ديگر محصولات لبني مي‌تواند تا حد زيادي احتمال بروز سرطان مثانه را کاهش دهد.


محققان پس از بررسي82 هزار زن و مرد سوئدي که 485 نفرشان به سرطان مثانه مبتلا بودند، متوجه شدند رابطه مستقيمي ‌بين مصرف مواد لبني و مبتلا نشدن به سرطان مثانه وجود دارد.


به گفته محققان لبنيات حاوي باکتري‌هاي اسيد لاکتيک هستند که نقشي کليدي در جلوگيري از بروز سرطان مثانه ايفا مي‌کنند. اين باکتري‌ها همچنين در مقابل تغييرشکل سيستم دفاعي و بروز ژن‌هاي سرطاني ايستادگي مي‌کنند. شرح کامل اين تحقيق در شماره ماه اکتبر مجله آمريکايي تغذيه و پزشکي به چاپ رسيده است.