بر اساس يك مطالعه جديد، كندن پوست مرغ قبل از طبخ آن براي سلامتي مفيد نيست.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، دكتر "دومينيك اس. ميشو" از "دانشكده بهداشت عمومي هاروارد" در "بوستون" و همكارانش دريافتند، در افرادي كه در هفته پنج مرتبه و يا بيشتر مرغ بدون پوست مصرف مي‌كنند خطر ابتلا به سرطان مثانه ‪ ۵۲‬درصد بيشتر است.

ميشو و گروه تحقيقاتي وي در اين گزارش كه در مجله آمريكايي "تغذيه باليني" منتشر شده است، نوشتند: برخي محصولات گوشتي حاوي "نيتروزامين"ها ‪ nitrosamines‬هستند كه تاثير آنها در بروز سرطان مثانه شناخته
شده است.

ميشو و گروه وي براي درك بهتر اين رابطه بانك اطلاعاتي مربوط به چهل و هفت هزار و ‪ ۴۲۲‬مرد و هشتاد و هشت هزار و ‪ ۴۷۱‬زن را كه به ترتيب در "مطالعه پيگيري متخصصان بهداشت" و "مطالعه بهداشت پرستاران" شركت كرده بودند، بررسي كردند.

افراد مورد بررسي به مدت ‪ ۲۲‬سال مورد پيگيري قرار گرفتند و در طول اين مدت ‪ ۸۰۸‬نفر به سرطان مثانه مبتلا شدند.

در اين مطالعه ديده شد كه خطر ابتلا به سرطان مثانه در مردان و زنانيكه در هفته پنج مرتبه و يا بيشتر مرغ پخته شده بدون پوست مي‌خوردند نسبت به افرادي كه هرگز مرغ بدون پوست مصرف مي‌كردند، ‪ ۵۲‬درصد بيشتر بود.

محققان متذكر شدند كه اين مطلب روشن شده است كه در مقايسه با مرغ بدون پوست، مرغ پخته شده با پوست، مقدار كمتري "آمين‌هاي هتروسايكليك " ‪ heterocyclic amines‬دارد. اين آمين‌ها تركيبات سرطانزايي هستند كه در زمان طبخ گوشت در درجه حرارت‌هاي بالا ايجاد مي‌شوند.

اين مطالعه در شماره نوامبر2010‬مجله آمريكايي تغذيه باليني" چاپ شده است.