علت دقیق سرطان مثانه نامعلوم است، اما برخی عادات و رفتارها می‌تواند فرد را در معرض خطر ابتلای به آن قرار دهد.
از جمله عوامل خطرساز برای سرطان مثانه اینها هستند:

سیگاری‌ها دو برابر بیشتر نسبت به غیرسیگاری‌ها در معرض ابتلا به سرطان مثانه هستند.
افرادی که با مواد شیمیایی معینی – از جمله موادی که برای تولید رنگ‌ها و جوهرهای پرینتر به کار می‌روند- کار می‌کنند، ممکن است در معرض خطر بیشتر سرطان مثانه باشند.
سفیدپوستان نسبت به آفریقایی‌تباران و اسپانیایی‌تباران با احتمال بیشتری سرطان مثانه می‌گیرند.
خطر گرفتن سرطان مثانه با افزایش سن نیز زیاد می‌شود.
بیماری‌های مزمن مثانه از جمله سنگ‌های کلیه و عفونت‌های مثانه.
تاریخچه خانوادگی سرطان مثانه.
نقائص مادرزادی.