يک مطالعه جديد نشان داد که سلنيوم که يک مادّه معدني موجود در حبوبات و گوشت است از افزايش خطر ابتلا به سرطان مثانه جلوگيري مي کند.

محققان با بررسي سطح سلنيوم در 767 نفر مبتلا به سرطان مثانه و مقايسه آن با يک هزار و 108 فرد سالم دريافتند يک رابطه معکوس بين سلنيوم و سرطان مثانه در بين زنان و افراد سيگاري وجود دارد. در اين مطالعه به طور کامل در بين افراد سالم هيچ رابطه عکسي بين سرطان مثانه و سطوح سلنيوم وجود نداشت. اما در بين زنان، 34 درصد و افراد سيگاري به صورت متوسط 39 درصد کاهش سرطان مثانه به ازاي نرخ بالاي سطح سلنيوم ديده شد.

بر اساس اين گزارش، يکي از عمده ترين عوامل سرطان مثانه حضور ژن p53 است. اين مطالعه نخستين تحقيقي است که رابطه بين سرطان مثانه و سطوح سلنيوم را نشان مي دهد و اگر اين موضوع که سلنيوم در برخي افراد مانند زنان از توسعه سرطان مثانه يار شد برخي تومورها و درمان سرطان دست يافت.

سلنيوم جزء عناصر کم مقدار در بدن است ولي سلامتي بدن لازم است. در بدن سلنيوم به پروتئين ها متصل شده و تشکيل ماده اي را مي دهد که خاصيت آنتي اکسيداني دارد. ايـن خاصـيت سـلنيوم و ويتامـين e هـمديگر را تقـويت مي کنند. سـلنيوم حتـي مي تـواند به عـنوان جـايگزين ويتامين e عمل کند.