يك ارولوژيست: سرطان مثانه در افراد در معرض رنگ‌هاي آنيليني شايع‌تر استكساني كه در كارخانه‌هاي رنگ آنيليني كار مي‌كنند و يا مواد معطره‌ي آنيليني استنشاق مي‌كنند، بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان مثانه قرار دارند.دكتر غلامرضا پورمند ارولوژيست و استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اظهارداشت: سرطان مثانه از تومورهاي شايع دستگاه ادراري است، كه خونريزي بدون درد ادرار كه فقط يك بار تظاهر مي‌كند، شايع‌ترين علامت اين بيماري است. براي اطمينان از عدم وجود سرطان مثانه پس از يكبار خونريزي از ادرار، آزمايش و بررسي‌هاي لازم ضروري مي‌باشد.دكتر پورمند سوزش ادرار و دفع لخته‌هاي خون را از علايم ديگر اين سرطان بيان كرد و افزود: اين علايم مي‌تواند با احتباس ادرار (ماندن ادرار در مثانه) يا بند آمدن آن همراه باشد؛ درد در ناحيه پهلو و مثانه همراه با خونريزي، سنگ و يا عفونت در سيستم ادراري از ديگر علايم است.اين متخصص اظهارداشت: اين سرطان، در دهه‌ي پنجم و ششم عمر شايع‌تر و در ميان مردان بيشتر ديده شده است و تحريكات مزمني همچون عفونت مثانه، سنگ‌هاي سيستم ادراري دفع موادي همانند مشتقات ترياك، سيگار و مواد آنيليني، همچنين radiation و برخي از ويروس‌ها نظير SV فرتي و برخي از انگل‌ها همچون شيستوزوما كه قادر است، سالها زير مخاط مثانه باقي بماند، از عوامل موثر در ايجاد اين سرطان هستند.استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران يادآور شد: تومورهاي مثانه به دو دسته‌ با درجه‌ي بدخيمي و نفوذپذيري كم و زياد قابل تقسيم است، و 80 درصد موارد از نوع اول بوده كه با TUR (برداشتن تومور از طريق دستگاه) قابل درمان مي‌باشد.وي خاطرنشان كرد: تومورهاي مثانه با درجه‌ي بدخيمي و نفوذ‌پذيري بالا با برداشت مثانه امكانپذير است، و در درمان آن از روده براي ايجاد محفظه‌اي جهت ذخيره‌ي ادرار استفاده مي‌شود.دكتر پورمند در پايان يادآور شد: براي غربالگري بيماران مبتلا به سرطان مثانه انجام آزمايش ادرار هر سه ماه يكبار و كنترل ادرار از نظر گلبول‌هاي قرمز و سيتولوژي در افراد مسن و پرخطر ضروري است.