محققان دریافتند خطر بروز سرطان مثانه در موش‌های ماده‌ای كه بچه‌دار نشده بودند یك چهارم بیشتر از موش‌هایی بود كه بچه به‌دنیا آورده بودند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از دویچه وله ، به گفته محققان دانشگاه روچستر نتیجه این تحقیق ثابت می‌كند چرا میزان بروز سرطان مثانه در مردان ۲ تا ۳ برابر بیشتر از زنان است.
بنا بر این گزارش، تا پیش از این علت این امر را ناشی از بیشتر بودن كارسینوژن‌ها در محل كار و بیشتر سیگار كشیدن آنها می‌دانستند.
این گزارش حاكی است، محققان در بررسی و مقایسه موش‌های بچه دار و موش‌های بدون بچه كه پروتئین ویروسی عامل سرطان مثانه در بدن آنها وارد شده بود، دریافتند در موش‌های ماده‌ای كه حداقل دوبار بچه دار شده بودند و به بچه هایشان شیر داده بودند
خطر بروز سرطان مثانه یك پانزدهم موش‌های بدون بچه و موش‌های نر بود و یا در صورت بروز اندازه تومور سرطانی آنها بسیار كوچكتر از سایرین بود.

بر اساس این گزارش، پیش از این تحقیقات نشان داده بود میان هورمون مردانه تستسترون و رشد تومورهای سرطانی ارتباط وجود دارد و هورمون‌ ترموسپوندین موجود در این هورمون ساخت عروق خونی جدید در تومورها را متوقف كرده و بدین‌ترتیب مانع از رشد آنها می‌شود.