چاي سبز، رشد تومورهاي سرطان پروستات را كند مي‌كندمطالعه جديد نشان مي‌دهد: ترکيبات آنتي اکسيداني چاي سبز ممکن است رشد و پيشرفت سرطان پروستات را کاهش دهد.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا واحد علوم پزشکي ايران، محققان با مطالعه روي 26 مرد مبتلا به سرطان پروستات در يک درمان کوتاه مدت با ترکيبات چاي سبز دريافتند: چاي سبز سطوح چندين پروتئين در خون افراد مبتلا به سرطان پروستات را که به اين سرطان مرتبط هستند کاهش مي‌دهد.

علت اين امر وجود ترکيبات آنتي اکسيداني است كه به جلوگيري از تخريب سلول طي توسعه سرطان کمک مي‌کنند.

براساس اين گزارش، محققان اعلام کردند: به طور قطع کمک به کاهش رشد سرطان توسط چاي سبز به اثبات نرسيده و بايد مطالعات طولاني مدت ديگري به منظور ايجاد راهي مناسب براي درمان بيماري به انجام برسد.

بر اين اساس، مطالعه‌اي بر روي 26 مرد مبتلا به سرطان پروستات که نياز به عمل جراحي براي برداشتن تومور داشتند انجام شد که در اين مطالعه محققان روزانه به مدت يک ماه کپسول‌هايي را به بيماران تا قبل از عمل جراحي دادند.

طبق اين گزارش، محققان دريافتند: سطوح چندين پروتئين مرتبط با سرطان در خون اين افراد کاهش يافت.