مصرف زردچوبه در پيشگيري از ابتلا به سرطان‌ها موثر است


نتايج يك تحقيق نشان داد: مصرف زردچوبه در پيشگيري از سرطان‌هاي کولون، پوست، معده، کبد، ريه، دئودنوم و پستان موثر است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، گروهي از محققان دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي و مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در مطالعه خود آورده‌اند: استفاده از زردچوبه هيچ گونه عارضه‌اي نداشته و مي‌تواند در فاز باليني مورد استفاده قرار گيرد.

زردچوبه فيتوکميکالي با وزن مولکولي پايين است که به عنوان ادويه غذايي رنگ دهنده، مزه و طعم دهنده غذاها و همچنين به عنوان دارو در آسيا مصرف مي‌شود.

اثرات مفيد و گسترده زردچوبه در مطالعات پره کلينيکي کارسينوژنز بدست آمده است که بسياري از آنها در پيشگيري از سرطان ارتباط دارند.

در غلظت ميکرومول، اثرات سيتونوکيک براي بسياري از رده‌هاي سلولي بويژه کلون مشاهده شده است.

زردچوبه باعث توقف فازg تقسيم ميتوز شده، اثرات اشعه را بر سلول‌ها افزايش مي‌دهد و به عنوان يک حساس کننده به اشعه عمل مي‌کند.

مکانيسم ديگر زردچوبه توانايي از بين بردن گونه‌هاي فعال اکسيژن با عمل آنتي اکسيداني آن است.

مطالعات اوليه اين پژوهش، بدون عارضه بودن زردچوبه را تاييد و مصرف آن را در فاز باليني افراد پرخطر توصيه مي‌کنند.