سويا و ماهي از سرطان پيشگيري مي‌كنند


سلامتيران: افرادي كه به طور منظم سويا مصرف مي‌كنند، كمتر به سرطان پستان مبتلا مي‌شوند و مرداني كه در هفته چند بار ماهي مي‌خورند كمتر در معرض خطر سرطان كولون هستند . به نقل از رويترز، به گفته انجمن سرطان آمريكا در بوستون، رژيم غذايي در پيشگيري از سرطان نقش مهمي دارد. پژوهشگراني كه در مورد سرطان تحقيق مي‌كنند اظهار مي‌كنند كه دو سوم همه موارد سرطان در نتيجه شيوه بد زندگي و عواملي مانند سيگار كشيدن و تغذيه و عدم تحرك است. همچنين مرداني كه 5 بار يا بيشتر در هفته ماهي مصرف مي‌كنند، 40 درصد كمتر در معرض خطر گسترش سرطان روده بزرگ قرار دارند.