اثرات فیزیولوژی گیاهان در زمینه سرطان زداییهنگامی که دانه ای مانند لوبیا یا نخود در دستگاه گوارش وارد شده و در معرض شیره گوارشی قرار گرفت، به ذرات قابل هضمی تبدیل می شود. لکن مولکولهای غیرقابل انهدامی که به نام پروتئاز این هی بی تورز در آن دانه ها وجود دارد تغییر شکل نیافته و به فعالیت خود ادامه می دهد. ادامه فعالیت آنها بوسیله ادامه رادیو اکتیو تأیید شده است. و این همان پروتئازاین هی بی تورز است که از آثار مخرب و منکوب کننده ترشحات هاضمه مصون و محفوظ باقی مانده است.

ناگفته نماند که این ماده مستقیماً برای مبارزه با سرطانها آفریده نشده بلکه این پروتئازها باعث تغییر دادن محیط گیاهی، برای زندگی حشرات است. و نیز دانه ها را به صورت ماده غیر قابل هضم و از بین نرفتنی برای خوراک پرندگان تغییر شکل می دهد تا به حال حدود هشت نوع پروتئاز این هی بی تورز از دانه های گیاهان خوراکی جدا شده است. که سیب زمینی یکی از این گیاهان است. همچنان که گفته شده خوشبختانه این ماده از آثار و پیشرفت سرطان جلوگیری می کند. اما بعضی از پروتئازها متأسفانه از عوامل کمک کننده به سلولهای سرطانی هستند. سرطانها این پروتئازها را استثمار کرده و در خدمت خود می گیرند و به Collagene که نوعی پروتئین است و ملات چسباننده دیواره سلولها به یکدیگر است حمله کرده و آنها را منهدم می نمایند تا بتوانند در سلول وارد شده و بکار خود ادامه دهند. اینجاست که اگر مولکولهای پروتئازاین هی بی تورز در صحنه وجود داشته باشند از فعالیت کولاژن ها جلوگیری کرده و مانع تخریب ملات کلاژن شده و از ادامه پیدایش زمینه برای سرطان جلوگیری می نمایند.

مولکولهای این هی بی تورز خود دارای فعالیت ضد سرطانی هستند و موجب تخریب و کنترل آنکوژن یا عوامل تومرزا می شود. آنکوژنها طبق تحقیقات جدید دانشمندان از کلیدهای اصلی سرطانها می باشند و عموماً در هر سلول سالم و عادی به حال غیرفعال وجود دارند که به علت موتاسیون و عوامل ناشناخته دیگری باعث پیدایش ژنهای سرطانی شده و بیماری را به وجود می آورند.

دکتر ترول معتقد است که طبق بررسیهای سایر دانشمندان حدود یکصد نوع آنکوژن شناخته شده است که همگی در ایجاد سرطان مؤثرند. ملکولهای پروتئاز این هی بی تورز ضد اکسیده شدن هستند و به اصطلاح آنتی اکسیدان می باشند. لذا از آثار خراب کننده مولکولهایی که دارای بار قوی اکسیژن هستند و به نام رادیکال آزاد نامیده می شود جلوگیری می نمایند ملوکولهای پروتئازاین هی بی تورز یک حمایت کننده ای هستند که در مراحل مختلف پیشرفت سرطان از آسیب ماده مهم DNA در مراحلی که سرطان پیشرفت کرده جلوگیری و دفاع می نماید.

متأسفانه چون همه انسانها به علل مختلفی تحت تأثیر حملات سرطانی می باشند، دانشمندان معتقدند که آنکوژن های فعال می توانند در ایجاد تومورهای بدخیم نقش اساسی داشته باشند و برای اثبات این عقیده یک آنکوژن را از DNA سلول سرطانی مثانه بیماری برداشت کرده و آنرا در یک سلول عادی و سالم وارد نمودند پس از آنکه رشد سرطانی شروع شد دانشمندان با بکار بردن چهار نوع پروتئازاین هی بی تورز مختلف توانستند سلولهای سرطانی را متوقف نمایند این آزمایش نشان می دهد که پروتئازاین هی بی تورز از فعالیت آنکوژن ها جلوگیری کرده و از سرطانی شدن سلولها جلوگیری می نماید.

دکتر ترول معتقد است که اگر قبل از مرحله آغاز متاستاز مقداری ملکول پروتئازاین هی بی تورز از طریق خوردن گیاهان غنی از این مولکولها به سلولهای سرطانی وارد شود به احتمال قوی پیشرفت آنها را سد می نماید اما با کمال تأسف اگر دست اندازی یا متاستاز شروع شده باشد بیمار به مرحله دشواری رسیده است.

خوشبختانه تحقیقات دانشمندان نشان داده است که مواد شیمیایی موجود در گیاهان از سرطان جلوگیری کرده و شفابخش می باشند. آزمایشات دیگری عدم پیشرفتهای سرطانی در پستان و روده بزرگ انسان بوسیله تغذیه با مواد گیاهی را خاطر نشان کرده است مثلاً موش آزمایشگاهی که با سویا تغذیه می شود از سرطان کبد مصون مانده است. دکتر ترول در آزمایش شاد کننده ای اظهار کرده است که سرطان پستان در جانوران بوسیله سویا کنترل و متوقف می شود دانشمندان معتقدند که در ناحیه اتصال کلون ورکتوم اگر سرطانی به وقع پیوندد سویا در رکود آن مؤثر است. و باز معتقدند که سرطان پستان و روده بزرگ و پروستات در اشخاصی که از حبوبات یا ذرت بیشتری استفاده می کند کمتر و نیز بیماری قلبی کمتر است. زیرا یکی از خواص پروتئازها کنترل لخته خون است که در بیماران قلبی رخ می دهد.

زنانی که رژیم غذایی قالب آنها از غلات و حبوبات بوده خیلی کمتر به سرطان پستان، رحم و تخمدن مبتلا شده اند

پروتئازها از آثار شوم رژیم های پرچربی نیز جلوگیری می نمایند. مواد خوراکی شامل پروتئازها، قدرت دفاعی بدن را زیاد کرده و بر بیماریهای ویروسی مسلط می گردند.

دانشمندان معتقدند که پروتئازاین هی بی تورز مانع کند شدن پروتئین ویروسها می شود تا زمانی که پوشش پروتئنی آنها از بین نرفته قادر به بیماری زایی نیستند. میوه جات و گیاهان که حاوی مقدار زیادی پروتئازاین هی بی تورز می باشند مانع بسیار خوبی برای جلوجیری از سرطانها می باشند. بخصوص سویا که یک فرآورده غلیظ آن صددرصد بر علیه ویروسها و سرطان مؤثر است.

در سالهای اخیر دانشمندان و محققان در پی دست آوردن خواص اسرار آمیز دیگری در گیاهان و مواد خوراکی هستند که به عقیده آنها هر یک از گیاهان و خوراکیهای گیاهی دارای اثرات اعجاب انگیزی در سلامتی انسانها بوده و در مبارزه با بیماریهای صعب العلاج نقش مؤثری دارند.

فعلاً آن فاکتورهای مؤثر گیاهان دارویی را به نامهای X.Factors و Food Factors می نامند. تلاش اخیر دانشمندان در این است که که در یابند و بدانند چگونه و به چه ترتیبی مواد شیمیایی طبیعی موجود در گیاهان برای مبارزه با بیماریهای مختلف آمادگی دارند مثلاً یکی از عوامل اسرار آمیز به نام کارت فاکتور در ترکیبات هویج و سایر گیاهان وجود دارد که موجب ازدیاد مقاوت سلولهای آسیب دیده بدن می شود که در هویج وجود دارد و در سرطانهایی که مربوط به سیگار کشیدن است اثرات شایانی دارد. مطالعات نشان داده افرادی که از غذاهای هویج دار و به طور کلی از گیاهانی که دارای کاروتنوئید می باشند، استفاده می کنند در قبال سرطانها مصون تر هستند حتی جگر که دارای ویتامین A می باشد معتقدند که ضد سرطان می باشد. دانشمندان نشان داده اند که هر جا رژیم غذایی غنی از سبزیجات وجود داشته باشد سرطان در آن جا کمتر است (بخصوص سرطان معده، ریه، مری، کلون رکتوم و مثانه).

گیاهانی که دارای رنگ نارنجی تیره و یا سبز تیره هستند این خاصیت در آنها بیشتر است. در سبزیجات و میوه جات مقدار زیادی ماده مؤثره وجود دارد که به نام کاروتنوئید نامیده می شود. این نوع که از پانزده دسته تجاوز می کند فقط ده درصد آنها پس از جذب به ویتامین A تبدیل می شود که بر علیه سرطان مؤثر است.

نوع بتاکاروتن از نظر نوع سرکوبی سرطان بالاترین حد قدرت را داشته است.

بتاکاروتن سرکوب گر در هویج بخصوص هویج فرنگی که نارنجی تیره رنگ است، سیب زمینی شیرین، کدو حلوایی، اسفناج و کلم برگ ایرانی و سایر سبزیهای تیره رنگ وجود دارد. اگر روزانه یک فنجان هویج رنده شده میل شود در حفظ سرطان ریه اثرات بسیار خوبی خواهد داشت.

● برای آشنایی به اهمیت مواد مؤثر گیاهان بر روی سرطان به تجزیه و تحلیل چندتای آنها اشاره می شود.

۱) هویج و ترکیبات شیمیایی آن:

بطور کلی در هویج از نظر ماده مؤثر موادی چون: پرولیدین، دوسین، دوکوسترین، اسانسی شامل لیمونن، پی نن، سینوال، و در تخم آن اسید تیک رتیک و آسارون، بیزابول، آلفا،بتا، گاما کاروتن، یک اسانس روغنی به نام کاروتال، نشاسته، کلسیم، پتاسیم، فسفر، آهن، هیدراتهای کربن، ویتامین A نیاسین، ریبوفلاوین، در هر ۱۰۰گرم ۰۰۰۵/۰ میلی گرم ارسنیک وجود دارد. تانن و ساپونین در هویج یافت می شود. پروتوآلکالوئید از اسانس روغنی آن ژرانیول بدست آمده است.

۲) سیب زمینی و ترکیبات شیمیایی آن:

بطور کلی در سیب زمینی مواد مؤثری چون: قند ۱۰%، فکول۱۵% (نشاسته سیب زمینی) مقداری مواد چرب ایپومائین فیتوسترول ، کاروتن، کلروژنیک اسید و ویتامینهای A و B و C وجود دارد در گزارش آمده است که در پیچکهای گیاه و غده های سیب زمینی مواد قارچ کش و باکتری کشی و یک ماده متبلوز مؤثر بر ضد جرمهای گرم منفی وجود دارد.

در سیب زمینی پروتئین، مواد چرب، هیدارتهای کربن (قند و نشاسته) کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامینA و ریبوفلاوین و نیاسین و ویتامین C یافت می شود.

۳) کدو حلوایی یا و ترکیبات شیمیایی آن:

ساپونین، کوکوربیتین، لوتئین وجود دارد. از تخم آن رزینی که خاصیت کرم کشی دارد بدست آمده است. ارسنیک، ویتامین C و در تخم آن یک ماده رزینی و فیستوستارین و سالیسیلیک اسید وجود دارد. از تخم آن گلوبولین متبلور بدست می آید که می تواند جانشین ادستن شود. در کدو حلوایی به طور خام پروتئین، چربی، مواد قندی، ئیدراتهای کربن، کلسیم، فسفر، آهن ، سدیم، پتاسیم، ویتامین A ، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، ویتامین C یافت می شود.

۴) اسفناج و ترکیبات شیمیایی آن:

در برگ آن مقدار قابل ملاحظه ای ویتامین PP یا نیکوتین آمید (ویتامین PP که نیاسین نیز گفته می شود و از گروه ویتامین B۱ است) موجود است.

ید، لیسیتین، کلروفیل، کاروتن، و در برگهای آن ارسنیک، اکسالیک اسید، ساپونین در تخم جوانه زده و در جوانه های آن مقداری آنزیمهای جنتوبیاز، سلوبیاز و لیکناز یافت می شود.

اپسیناسین که تر شخات هاضمه ای را تحریک می کند. بعلاوه دارای اسید فولیک و اسید فسفریک و کلسیم، آهن و فسفر است.

پروتئین، چربی، ئیدراتهای کربن، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامین A، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامین C و بطور کلی اسفناج از نظر ویتامین A.B.C و آهنن غنی است.

۵) گندم،

چون دارای سبوس زیادی است و مواد فیبری یا سلولزی آن زیاد است بر روی سرطان پستان و پیلتهای معده مؤثر است.

۶) ضدحساسیتها،

نظریه جدید دانشمندان این است که سوپ جو ضد حساسیت است.

۷) کلم:

در کلم ماده ای به نام سولفورافان وجود دارد که ضد سرطان پستان است.

۸) گوجه فرنگی:

در گوجه فرنگی ده هزار فی توکی میکال وجود دارد. عامل ضد سرطان آن اسید کماریک و اسید کلروژنیک است. این اسیدها از اسید نیتریک و قسمتی از آمین یک پروتئین ماده ای می سازند به نام نیترازامین، این ماده دور نیتریتها را می گیرد و نمی گذارد با آمینها ترکیب شود و از بدن آن را خارج می کنند و نمی گذارند سرطان بوجود آید.

۹) لوبیا چینی یا سویا:

در آن ماده ای وجود دارد به نام ژنی ستئین که نمی گذارد سلول اولیه سرطان از عروق مویینه اکسیژن بگیرد.

۱۰) گل کلم:

دارای ماده ایست به نام ایندل و کاربینول که از هورمون استروژن که سرطان به وجود می آورد جلوگیری می کند.

۱۱) پیاز و سیر:

دارای آلیلیک سولفید هستند. این ماده گروهی از آنزیمها را فعال می کند. که عوامل سرطانزا را سد می کنند و مانع چسبیدن مولکولهای سمی به هسته DNA می شوند و نمی گذارند سرطان به وجود آید.

۱۲) زردچوبه:

در زردچوبه ماده ای وجود دارد که کار پیاز و سیر را همانطور که گفته شد انجام می دهد.