استرس مزمن موجب رشد و گسترش سرطان تخمدان مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران به نقل از پايگاه اينترنتي Health Day، پژوهشگران هيوستون اعلام كردند: هورمون‌هايي كه در زمان استرس ترشح مي‌شوند مستقيماً به گيرنده‌هاي سطح سلولهاي سرطاني تخمدان منتقل مي‌شوند و عروق خوني تومور را افزايش مي‌دهند.

به گفته اين محققان، مهار گيرنده‌هاي سلولي كه با استرس فعال مي‌شوند رشد تومورها را كاهش مي‌دهد