به گفته محققان، داشتن سابقه خانوادگي سرطان سينه، سن و سابقه سرطان سينه در زنان، به تشخيص افرادي كه احتمال ابتلاي آنان به سرطان تخمدان زياد است، كمك مي‌كند.


به گزارش سرويس خبرهاي بهداشتي رويترز از نيويورك، وجود ارتباط ميان سابقه خانوادگي سرطان سينه با خطر شديد ابتلا به سرطان تخمدان قبلا مشخص شده است اما به گفته كارشناسان، نقش عواملي كه مي‌توانند حاكي از آمادگي مادرزادي ابتلا به سرطان باشند، بطور جداگانه ارزيابي نشده است.

در اين مطالعه، دكتر "كاترين شايرر" و همكارانش از "موسسه ملي سرطان" در " روك ويل" مريلند، خطر ابتلا به سرطان تخمدان را براساس سابقه خانوادگي ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۹۷۵‬زن در زمينه ابتلا به سرطان سينه كه در يك مطالعه ثبت نام كرده بودند، بررسي كردند.

در مجموع ‪ ۳۶۲‬مورد سرطان تخمدان در جريان پيگيري تشخيص داده شد.

محققان دريافتند در زناني كه يك خويشاوند درجه اول و يا درجه دوم مبتلا به سرطان سينه خطر داشتند، ابتلا به سرطان تخمدان ‪ ۴۰‬درصد بيشتر است.

اين خطر در ميان زناني كه دو يا تعداد بيشتري از بستگان درجه اول آنان مبتلا به سرطان سينه بودند، تقريبا دو برابر بود.

اين موضوع به ويژه در مورد زنانيكه قبل از سن ‪ ۶۰‬سالگي به سرطان تخمدان مبتلا شده بودند و يا شخصا سابقه سرطان سينه داشتند، صدق مي‌كرد.

شايرر و همكارانش نتيجه گرفتند اطلاع از سابقه خانوادگي خطر ابتلا به سرطان تخمدان مي‌تواند در تصميم‌گيري‌ها در مورد لزوم انجام آزمايش ژنتيكي، غربالگري و يا تدابير پيشگيرانه، موثر باشد.