رويترز: سرطان تخمدان زودتر از آنچه اكنون درمان مي‌شود، قابل درمان است. بر اساس نتايج تحقيقات دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا، زنان مبتلا به سرطان تخمدان حداقل 6 ماه قبل از تشخيص، دچار علايم زودرسي مثل تورم و درد شكم مي‌شوند. اين دانشمندان معتقدند كه با توجه مناسب به علايم بيمار و نيز انتخاب يك روش درماني مناسب مي‌توان 4 تا 6 ماه زودتر، سرطان تخمدان را تشخيص داد. سرطان تخمدان وقتي زودتر تشخيص داده شود، و بيشتر قابل درمان است