جام جم آنلاین: علائم مربوط به سرطان تخمدان بویژه تورم و درد در ناحیه شکم ، اغلب چند ماه پیش از تشخیص شروع می شود و لذا با انجام آزمایشات درست می توان بیماری را به موقع تشخیص داد. سرطان تخمدان در صورتی که زود تشخیص داده شود قابل درمان است.
به گزارش مدلاین پلاس ، محققان می گویند مشاهدات آنها حاکی از این است که بیماران مبتلا به سرطان تخمدان بعنوان یک گروه به لحاظ علائم از افراد گروه کنترل حداقل شش ماه پیش از تشخیص بیماری ، قابل تمایزند.
بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق یکی از دلائی تاخیر در تشخیص سرطان تخمدان این است که با شکایت بیمار از تورم و درد های شکمی ، پزشکان پیش از آنکه دستور آزمایشی برای تشخیص سرطان تخمدان را بدهند ، به بررسی های دستگاه گوارش و تصویر برداری شکمی می پردازند.
لذا محققان توصیه می کنند زنانی که نشانه های مربوط به سرطان تخمدان را دارند در پی آزمایشات کلینیکی مربوطه باشند.
تصویر بردای از لگن و تست غربال گری ca125 از ارزیابی های مورد نظر هستند که در زنان مبتلا به نشانه های سرطان تخمدان باید در نظر گرفته شوند.