دانشمندان هلندي مي گويند داروهاي متداول شيمي درماني به صورت تركيبي جديد مي توانند طول عمر زنان مبتلا به سرطان پيشرفته تخمدان را افزايش دهند.
محققان مؤسسه روتردام درهلند با تركيب ۲دارو كه قبلاً براي معالجه سرطانهاي ديگر به كار مي رفت، حال زنان مبتلا به سرطان تخمدان را تقريباً ۸۰درصد بهبود بخشيد. دكتر رونالد دوويت، سرپرست محققان گفت: داروي تركيبي جديد در زنده نگه داشتن اين زنان براي مدت طولاني بسيار مؤثر بود و به بيماران درمانده، اميد فراواني بخشيد.
سرطان تخمدان يكي از مهلك ترين اشكال سرطان است زيرا درمراحل اوليه علايم بارزي ندارد و اغلب پس از سرايتش به نقاط ديگر بدن، تشخيص داده مي شود. اين دانشمندان تركيبي از داروهاي Cisplatin و Etoposide را به ۹۸زني كه ديگر شيوه هاي معالجه برايشان مؤثر نبود، دادند و داروي جديد از اندازه غده سرطاني در ۸۰درصد زنان كاست و در ۴۳بيمار كليه نشانه هاي اين بيماري از بين رفت. جراحي و شيمي درماني، شيوه هاي متداول معالجه سرطان تخمدان است، ولي آنها با بسياري از بيماران سازگار نيستند يا زنان در برابر داروها مقاومت نشان مي دهند.