نويسنده : دكتر«محمدعلي صديقي» متخصص بيماري دستگاه ادراري و تناسلي و فوق تخصص ناباروري مردان

به‌گفته متخصصان؛ مردان بايدآموزش‌هاي لازم جهت‌معاينه بيضه را فرا گيرند تا بتوانند درصورت بروزتغييراتي همچون بزرگ‌شدن بيضه كه مشخص ترين علامت در سرطان‌بيضه است را به‌موقع تشخيص ‌دهند.
معاينه بيضه خصوصا توسط افرادي كه بيضه نزول‌نيافته دارند ضرورت دارد افراد بايد اولين معاينه خود را از سن بلوغ شروع كنند.
بزرگ شدن بيضه را علامت شايع سرطان بيضه مي باشد و متاسفانه اين سرطان بدون احساس درد است و علائم آن نيز دير ظاهر مي‌شود. بنابراين افراد بايد با مشاهده رشد بيضه به پزشكي متخصص مراجعه كرده و تحت بررسي‌هاي پز شكي قرار گيرند.
سرطان بيضه پيشرفته به درمان پاسخ مي‌دهد و چنانچه اين سرطان به موقع تشخيص داده شود، فرد مبتلا به كمك شيمي‌درماني و راديوتراپي بهبود يافته و حتي مي‌تواند بچه‌دار شود.
بررسي ساليانه مرداني كه سابقه خانوادگي سرطان (انواع سرطان) دارند ضروري است.
لازم است مردان با مراجعه به متخصصان از معاينات مربوطه كه باعث پيشگيري از ابتلا يا پيشرفت بيماري مي‌شوند، اطلاع حاصل نمايند