سلامتيران: بر اساس نتايج تحقيقات دانشمندان مركز ملي سرطان آمستردام، سرطان بيضه خطر حملات قلبي را در جوانان افزايش مي دهد.
به گزارش رويترز، دانشمندان با بررسي 2هزار و 512 بيمار مبتلا به سرطان بيضه دريافتند، احتمال بيماري‌هاي قلبي در نجات يافتگان سرطان بيضه قبل از 54 سالگي 2 برابر سايرين است. دكتر ليوون سرپرست اين تحقيق مي‌گويد: <زماني كه سرطان بيضه به ريه‌ها دست اندازي كرده است و به جاي عمل جراحي، اشعه درماني در قفسه سينه انجام مي شود، احتمال ايجاد بيماري قلبي 3/7 بار افزايش مي يابد.> سرطان بيضه شايع ترين سرطان در مردان سنين 20 تا 35 سال است كه مي تواند به ريه ها و كبد و استخوان ها و مغز تهاجم كند