بر اساس نتایج یک تحقیق که درآمریکا انجام شده است مردان قد بلند شانس بیشتری برای ابتلا به سرطان بیضه دارند.پس از انجام تحقیق بر روی ۱۰۰۰۰ مرد مشخص شد به ازای هر دو اینچ یا ۵ سانتی متر افزایش قد احتمال ابتلا ۱۳ درصد بیشتر است.بااینحال پژوهشگران می گویند شانس ابتلا به این سرطان در طول حیات فرد همچنان پایین است.البته دانشمندان هنوز نمی دانند رابطه قد بلند با سرطان بیضه دقیقا به چه صورت است

بی بی سی