اگر مدت زيادي پشت ميز کار يا کامپيوتر مي نشينيد رعايت اين اصول لازم است:

الف) ميز و صندلي متناسب با قد و اندامها باشد، به اين صورت که :
1. بالاي کامپيوتر همسطح با پيشاني
2.سر مستقيم
3. مانيتور قابل تنظيم
4. شانه در وضعيت مناسب و راحت
5. تکيه گاه کاملاً صاف
6. ضخامت ميز تا حد ممکن کم باشد تا حداکثر فضا براي رانها فراهم شود( فضاي زير ميز خالي باشد)
7. بازو عمودي
8. ساعد افقي
9. صفحه کليد همسطح با آرنج
10. پشتي صندلي با زاويه 90 تا 100 درجه
11. ارتفاع صندلي قابل تنظيم
12. رانها موازي با زمين
13.کف پا کاملاً روي زمين باشد و يا با استفاده از جاپايي مورب با زاويه 90 درجه نسبت به ساق پا قرار بگيرد..
14. پايه صندلي چرخان باشد

ب) وسايل مورد نياز خود را در محلي دورتر از دسترس خود قرار دهيد : (مثلاً پوشه يا هر چيزي که مرتب مي خواهيد) تا براي استفاده از آن مجبور شويد بايستيد و چند قدم راه برويد.

ج) حرکات چرخشي حين انجام کار تا حد ممکن حذف شود: مثل چرخيدن سرو گردن در حاليکه تنه صاف باشد، به جاي اين کار، سر و تنه را با هم بچرخانيد (اين نکته خيلي مهم است) يا چرخيدن شانه و دست به يک سمت براي برداشتن گوشي تلفن از روي ميز، که بايد به جاي آن تلفن را مقابل خود بگذاريد تا احتياج به چرخيدن بي مورد نباشد.

د) تمرينات منظم و متناسب با بدن خود را انجام دهيد: (بهتر است تمرينات توسط پزشک يا فيزيوتراپيست آموزش داده شود)

نکته مهم : شما هستيد که با رعايت ساده ترين اصول بهداشت کاري، امکان سلامتي و استفاده بهينه از وقت و انرژي را، به خود هديه مي دهيد.