سالانه شصت هزار خانوار به خانواده‌های زن‌سرپرست افزوده می‌شود. چگینی، مدیرکل امور "ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد امام خمینی"، با اعلام این آمار اظهار داشت که بیش از نیمی از خانواده‌های زن‌سرپرست تحت پوشش کمیته‌ی امداد قرار دارند. به گفته‌ی وی، تعداد خانواده‌های زن‌سرپرست تحت پوشش کمیته‌ی امداد امام درحال حاضر 1 میلیون و 48 هزار است که هر سال 45 هزار خانواده به آن افزوده می‌شود.

زمان برگزاری آخرین سرشماری در سال 1385، حدود یک میلیون و هفتصد هزار خانواده در ایران توسط زنان اداره می‌شدند که برآورد می شود این رقم به حدود دو میلیون افزایش یافته باشد. بخش اعظم این خانواده‌ها که محل درآمدی ندارند، تحت پوشش کمیته‌ی امداد و بخشی نیز تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.