رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي كرمانشاه:

زنان سرپرست خانوار بيشترين فروشندگان كليه در استان كرمانشاه هستندمتأسفانه با نرخ‌گذاري دولت براي اهدا كليه، بعد معنوي آن از بين رفته و ديگر در پيوندها هيچ كس به دلايل فاميلي، همبستگي و ايثار كليه اهدا نمي‌كند .حسين بيگلري رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي استان كرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرگزاري دانشجويان ايران منطقه كرمانشاه گفت: در استان كرمانشاه 52 نفر در نوبت دريافت كليه هستند.وي گفت: بسياري از زنان سرپرست خانوار براي امرار معاش مجبور به فروش كليه خود هستند كه مسؤولين بايد براي رفع اين مشكل راهكاري بينديشند.بيگري تصريح كرد: از ابتداي امسال 59 پيوند كليه داشته‌ايم كه همگي از طريق خريد كليه بوده و ديگر كسي براي حس انسان دوستي كليه خود را اهداء نمي‌كند.رييس انجمن حمايت از بيماران كليوي در ادامه با بيان اينكه بايد تلاش كنيم تا فرهنگ اهداي عضو در جامعه همه‌گير شود، گفت: اگر فرهنگ اهداي عضو بعد از مرگ در جامعه گسترش پيدا كند بازار كاذب خريد و فروش كليه از بين مي‌رود.وي افزود: خوشبختانه مسؤولين استان از اين اقدام انسان دوستانه (اهداء عضو) استقبال كرده‌اند و استاندار، فرماندار و امام جمعه جزء اولين افرادي بودند كه كارت اهداء اعضاء بدن بعد از مرگ مغزي را دريافت كردند.بيگري در خاتمه گفت: متأسفانه عده‌اي در كشور هستند كه واسطه گري خريد و فروش كليه را انجام مي‌دهند و گيرندگان محتاج را مجبور به پرداخت قيمتهاي گزافي مي‌كنند اما در كرمانشاه همه پيوندهاي كليه از طريق معرفي اين انجمن صورت مي‌گيرد.