دکتر فريد براتي مديرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي

انتقاد مديرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي از نوع نگاه برخي مسوولان به زنان سرپرست خانوار:
بعضي‌ها توانمندسازي زنان را معادل شوهريابي مي‌دانند


مديرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي با بيان اينکه برخي افراد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را معادل شوهريابي مي‌دانند که اين تفکر اشتباهي است، گفت: «در حال حاضر 603 هزار و 722 زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که سالانه 60 هزار نفر به اين تعداد اضافه مي‌شود.»


به گزارش سلامت، دکتر فريد براتي سده در نشستي خبري با اشاره به رشد 58 درصدي خانوارهايي که تحت سرپرستي زنان هستند، از سال 75 تا سال 85، گفت: «بررسي‌ها نشان مي‌دهد که زنان سرپرست خانوار بيشترين نگراني را نسبت به آينده خود و فرزندان‌شان در ميان همه زنان دارند، از اين رو محور برنامه‌هاي ما بايد مبتني بر رفع اين نگراني‌ها باشد.»
شرم ناشي از فقر


وي اصلي‌ترين مشکل زنان سرپرست خانوار را ديد و نگرش جامعه به اين زنان دانست و ادامه داد: «در روان‌شناسي فقر که در ايران کمتر به آن پرداخته‌ايم، اصطلاحي با عنوان شرم ناشي از فقر داريم. احساس شرم ناشي از فقر، احساس عزت نفس را به شدت در زنان سرپرست خانوار کاهش مي‌دهد و موجب روان‌نژندي طبقاتي اين زنان مي‌شود بنابراين اگر ما بتوانيم هويتي در مقابل اين هويت مخدوش و مرضي به زنان سرپرست خانوار بدهيم، کار بزرگي کرده‌ايم.»


براتي افزود: «بهترين راه براي هويت بخشي به اين زنان ساماندهي آنها در گروه‌هاي هميار است تا اين افراد احساس توانمندي و هويت مستقل داشته باشند.» وي تصريح کرد: «دلايلي مانند طلاق يا فوت همسر مهم‌ترين عوامل سرپرست‌شدن زنان در خانوار است.»
بعضي‌ها توانمندسازي زنان را معادل شوهريابي مي‌دانند


مديرکل دفتر زنان و خانواده سازمان بهزيستي با بيان اينکه برخي افراد توانمندسازي را معادل شوهريابي مي‌دانند که تفکر اشتباهي است، گفت: «در سال 75، 4/8 درصد خانوارهاي ايراني تحت سرپرستي زنان بودند که اين ميزان به 4/9 درصد در سال 85 رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد که بايد با تغيير نگاه خود از زنانه شدن و نسلي شدن فقر جلوگيري کنيم.» وي تعداد زنان سرپرست خانوار را که در حال حاضر تحت پوشش بهزيستي هستند 146 هزار نفر عنوان کرد و افزود: «با مصوبه مجلس امسال نيز 40 هزار زن سرپرست خانوار ديگر تحت پوشش بهزيستي در مي‌آيند، به اين ترتيب شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي به حدود 187 هزار نفر مي‌رسد که در اين صورت تعداد زنان سرپرست خانوار پشت نوبتي تقريبا به صفر مي‌‌رسد.» وي ابراز اميدواري کرد با تحت پوشش قرار گرفتن همه زنان سرپرست خانوار حمايت‌هاي صورت گرفته تخصصي‌تر شود.
ميانگين مستمري زنان سرپرست خانوار 46 هزار تومان است


براتي يکي از اقدامات مهم بهزيستي را وصل کردن اين زنان با مددکاران اجتماعي و مشاوران عنوان کرد و ادامه داد: «تاکنون 6500 پرونده زنان سرپرست خانوار را به 124 کلينيک مددکاري اجتماعي ارجاع داديم که اين کلينيک‌ها توانستند 1050 زن را توانمند و از پوشش بهزيستي خارج کنند. همچنين 744 پرونده را به مددکاران روستا واگذار کرديم که 400 مورد آن توانمند شدند.» وي ميانگين مستمري زنان سرپرست خانوار را ماهيانه 46 هزار تومان ذکر کرد و گفت: «اين ميزان با توجه به تعداد اعضاي خانواده تغيير مي‌کند.»


مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستي همچنين از ارايه پيشنهاد تشکيل شوراي راهبردي خانواده خبر داد و گفت: «تلاش مي‌کنيم با تشکيل اين شورا خدماتي مانند راهکارهاي جلوگيري از فروپاشي خانواده‌ها و سازگارکردن زنان و فرزندان آنها با شرايط پس از طلاق ارايه دهيم.»
مشاوران بهزيستي از 30 درصد طلاق‌ها جلوگيري کرده‌اند


وي همچنين به حضور مشاوران بهزيستي در دادگاه‌هاي خانواده اشاره کرد و افزود: «مشاوران ما در سال گذشته موفق شدند از نزديک به 30 درصد از طلاق‌ها جلوگيري کنند.» براتي با اشاره به ايجاد مراکزي با عنوان خانه زنان گفت: «در اين مراکز به زناني که دچار آسيب نيستند، سرپناه و خدمات ديگر ارايه مي‌شود.» وي با بيان اينکه 33 خانه زنان در 30 استان کشور ايجاد شده که سه مرکز آن در تهران است، ادامه داد: «در سال گذشته به 1400زن خدماتي در اين مراکز ارايه شد و امسال نيز تلاش مي‌کنيم خدمات مشاوره‌اي را در اين مراکز مستقر کنيم.»
طرح بيمه زنان خانه‌دار کارشناسي نشده بود


مديرکل دفتر زنان و خانواده بهزيستي همچين با اشاره به توقف طرح بيمه زنان خانه‌دار گفت: «اين طرح، به‌خوبي کارشناسي نشده بود که در گذشته به سازمان تحميل شده بود به همين دليل ما آن را متوقف کرديم زيرا اين افراد جمعيت هدف ما نيستند و بيمه زنان سرپرست خانوار براي ما اولويت دارد.» وي خاطرنشان کرد: «البته مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري طرحي در اين باره در دست دارد که اگر به سرانجام برسد ما نيز مي‌توانيم آن تعداد زنان خانه‌داري را که جمعيت هدف ما نيستند به آنها معرفي کنيم.»

هفته نامه سلامت