جام جم آنلاين: رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله با تاکيد بر اينکه هر 10 سال دو زلزله بيش از 5 ريشتر در کشور رخ مي دهد ، گفت: کليه گسل هاي ايران فعال هستند از اين رو بايد بسترهاي لازم براي افزايش ايمني در برابر زلزله ايجاد شود.

به گزارش مهر ، دکتر عباسعلي تسنيمي رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله امروز چهارشنبه در نشست خبري با بيان اينکه اين پژوهشگاه در آستانه ورود به بيست و يکمين سال فعاليت هاي خود است ، افزود: اين پژوهشگاه داراي چهار پژوهشکده زلزله شناسي ، ژئوتکنيک لرزه اي، سازه و مديريت خطر پذيري است که ماموريت هاي اين پژوهشگاه در حوزه هاي اين پژوهشکده ها تعريف شده است.

وي با بيان اينکه آموزش هاي اين پژوهشگاه از دوره دبستان تا پسا دکتري را شامل مي شود ، يادآور شد: کشور ايران زلزله خيز است به گونه اي که در گذشته هر 10 سال يک بار زلزله بيش از 5 ريشتر رخ مي داد که اين ميزان در سالهاي اخير به هر 10 سال دو زلزله بالاتر از 5 ريشتر رسيده است.

رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله با اشاره به گستردگي گسل هاي ايران گفت: گسل هاي ايران که همه آنها فعال هستند شامل مواردي چون گسل البرز، گسل فيروزکوه که از فيروزکوه تا آبيک و قزوين کشيده شده است ، گسل سمنان از شرق سمنان تا گرمسار و اطراف تهران، گسل البرز غربي از غرب کشور تا شيراز، کرمان، بستک و بندرعباس مي شود از اين رو ضرورت گسترش مطالعات در اين زمينه احساس مي شود.

وي به زلزله هاي ايران در سال هاي اخير اشاره کرد و افزود: در سال جاري جاري 196 زلزله در کشور رخ داده است که بزرگاي آنها در مقياس ريشتر از 2.5 تا 3 ريشتر بوده است و در سال 88، 9 زلزله با بزرگاي بيش از 5 ريشتر ثبت شده است.

تسنيمي با تاکيد بر اينکه تاکنون 34 زلزله با بزرگاي 3 تا 4 ريشتر، 38 زلزله با بزرگاي 4 تا5 ريشتر و 9 زلزله با بزرگاي 5 تا 6 ريشتر رخ داده است خاطرنشان کرد: براي دستيابي به سطح ايمني قابل قبول در حوزه زلزله نبايد عجولانه برخورد شود و اعتقاد داريم که بايد بسترهاي لازم براي افزايش ايمني در برابر زلزله ايجاد شود.

رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله با اشاره به حذف روز ايمني در برابر زلزله از تقويم هاي کشور خاطرنشان کرد: حذف اين روز اقدام زيبايي نبود و اعتقاد داريم اين قبيل يادآوري ها جامعه را نگران نمي کند بلکه باعث مي شود که آگاهانه عمل کنيم.