هیچ یک از دستگاه ها برای زلزله های بزرگ و احتمالی آمادگی ندارند،‌سازمان ها باید از توانمندی های یکدیگر با خبر شوند و در راستای استفاده از تکنولوژی در امداد رسانی قدم بردارند.

رییس جمعیت هلال احمر گفت: هیچ یک از دستگاه ها برای زلزله های بزرگ و احتمالی آمادگی ندارند،‌سازمان ها باید از توانمندی های یکدیگر با خبر شوند و در راستای استفاده از تکنولوژی در امداد رسانی قدم بردارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، ابوالحسن فقیه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه مدیریت بحران و امداد و نجات با بيان اينكه هیچ یک از دستگاه ها برای زلزله های بزرگ و احتمالی آمادگی ندارند، گفت: برای زلزله تهران باید آماده شویم چون وقوع زلزله حتمی است.
رییس جمعیت هلال احمر با بيان ايمكه بايد تعامل بیشتري بين سازمان های امدادی حكم فرما شود ، تصريح كرد: در6ماهه نخست امسال 127 زلزله در کشور رخ داد که با تخلیه و اسکان موقت تعداد تلفات آن بسیار کاهش یافت.
او ادامه داد: همچنین در این مدت 500 سیل و 300 آتش سوزی خارج از شهر از جمله جنگل های گلستان به وقوع پیوست که این امر نشان از لزوم آمادگی و تعامل دستگاه های مرتبط با امر امداد رسانی دارد.
فقیه بيا نكرد:‌سازمان ها باید از توانمندی های یکدیگر با خبر شوند و در راستای استفاده از تکنولوژی در امداد رسانی قدم بردارند.
رییس جمعیت هلال احمر این نمایشگاه را فرصتی برای رفع نیاز سازمان های دولتی دانست و تصریح کرد:اگر همکاری میان سازمان های دولتی و شرکت های تولید افزایش یابد می توانیم از نیازها و توانمندی های خود با خبر شویم. در زلزله پاکستان مردم این کشور کنسرو های ما را مصرف نمی کردند. هرچه در داخل کشور به دنبال تولید کننده کنسرو مناسب با ذائقه مردم پاکستان بودیم موفق به شناسایی نشدیم، به همین دلیل کنسروها را از داخل آن کشور تهیه کردیم.
اوبا بيان اينكه دستگاه ها باید از آمادگی خوبی برخورد دار باشند چرا که مردم انتظار دارند امداد رسانی به درستی صورت گیرد،‌گفت: اگر تبادل و همکاری میان شرکت ها و سازمان ها خوب صورت گیرد می توانیم به آمادگی که امری ضروری است دست پیدا کنیم.
فقیه با اشاره به بهره گیری از اصول علمی و امکانات پیشرفته برای مقابله با بحران خاطر نشان کرد: مشكل و اشكال اصلي در تعامل هنگام بحران است، اگر دستگاه ها با یک دیگر تعامل داشته باشند می توان بحران را پشت سر گذاشت.