رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گفت: بيش از 50 درصد ساختمان‌هاي تهران در برابر وقوع زلزله ايمن نيستند.

عزيزالله رجب‌زاده در گفت‌وگو با فارس به 5 دي روز ايمني و زلزله اشاره كرد وگفت: امروز مانوري براي ارتقاء سطح آگاهي شهروندان در برابر كاهش خطر‌پذيري و همينطور سوانح شهري در خيابان شهيد بهشتي روبروي در جنوبي مصلي تهران برگزار مي‌كنيم.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ادامه داد: تمام سازمان‌هاي مسئول و ذي‌ربط در تهران كه عضو سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر هستند و همچنين شهروندان تهراني شركت مي‌كنند.

وي اضافه كرد: در اين مانور آگاهي شهروندان را در برابر زلزله و حوادث بعد از آن بالا مي‌بريم.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ادامه داد: در مواقع زلزله ممكن است تركيدگي لوله آب، گاز و قطعي برق داشته باشيم كه تمام اين مسائل در اين مانور شبيه‌سازي شده است.

رجب‌زاده با بيان اينكه كارگاه‌هاي آموزشي در اين مانور تشكيل مي‌شود، گفت: همچنين براي جستجو گروه امداد نجات تشكيل شده است و براي اطفاي حريق از سازمان آتش‌نشاني استفاده شده است.

* 6 اسكان اضطراري در تهران وجود دارد
----------------------------------------------

وي با اشاره به اينكه اسكان اضطراري در اين مانور پيش‌بيني شده است، گفت: در موارد بحران تخليه امن و اسكان اضطراري را پيش‌بيني كرده‌ايم.

به گفته رجب‌زاده تا پايان سال آينده 374 اسكان اضطراري در محلات تهران ايجاد مي‌شود و در حال حاضر در 6 منطقه اسكان‌هاي اضطراري به صورت پايلوت وجود دارد.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به بافت‌هاي فرسوده شهر تهران اشاره كرد و گفت: در مواقع وقوع زلزله اين بافت‌ها آسيب زيادي مي‌بينند و بيشترين تلفات جاني و مالي از اين قسمت خواهد بود.

رجب‌زاده به نوسازي بافت فرسوده اشاره كرد و گفت: بايد ساختمان‌ها نوسازي شوند و همچنين ايمن‌سازي شريان‌هاي حياتي مانند آب و برق در دستور كار مراجع ذي‌صلاح قرار دارد و بايد با سرعت اين كار انجام شود.

* عدم ايمني بيش از 50 درصد ساختمان‌ها در برابر وقوع زلزله
-------------------------------------------------------------------

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در خصوص ايمني ساختمان‌ها در برابر زلزله، گفت: بيش از 50 درصد ساختمان‌ها در برابر وقوع زلزله ايمن نيستند.

رجب‌زاده اضافه كرد: نوسازي و مقاوم سازي بافت‌هاي فرسوده نياز به اعتبار و بودجه دارد و زمان زيادي لازم دارد تا اين اقدام صورت گيرد ولي بهترين كاري كه مي‌توان انجام داد اقدامات پيشگيرانه و مقابله است.

وي ادامه داد: با اقدامات پيشگيرانه و بالا بردن آموزش شهروندان در قبل، حين و بعد از زلزله مي‌توان جلوي بسياري از تلفات جاني و خسارت مالي را گرفت.

به گفته رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، در حال حاضر شهرداري تهران اقدامات خوبي در زمينه آموزش شهروندان و بالا بردن آگاهي آنها انجام داده است.