دستورالعمل رسيدگي به مصدومان زلزله از ديدگاه نفرولوژي اعلام شد.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، ليست آزمايشهاي بسيار فوري هنگام پذيرش بيمار در اورژانس شامل؛

Hb.K.CPK.UA

test tape: ادراري از نظر هموگلوبين

A: پروتكل مايع درماني و رفع شوك در بيمار مصدوم زلزله

نبض و فشارخون در حالت خوابيده و نشسته كنترل شود و آنقدر سرم به صورت سقوط آزاد برود تا علايم طبيعي شوند و بيمار ارتواستاتيك هيپوتانسيون نداشته باشد.

محلول تزريقي، سرم نمكي يا نمكي باشد.

توجه: از رينگر يا رينگر لاكتات حتي الامكان بخاطر داشتن پتاسيم استفاده نشود.

B: پروتكل مايع درماني در مرحله بعد از رفع شوك و maintenance بيست و چهار ساعت اول

بيماران با هر يك از موارد زير:

test tape: ادراري مثبت از نظر هموگلوبين

CPK بالا ايمني بيش از سه برابر طبيعي:

پتاسيم بالاتر از ‌٥/٥

اين افراد بيماران High risk هستند يعني رابدوميوليز دارند كه به صورت زير عمل مي‌كنيم:

سرم يك سوم / دو سوم به همراه ‌١٥ ميلي اكي والانت بيكربنات سديم داخل هر ليتر به ميزان ‌٤٠٠ سي سي در ساعت (‌١٠ ليتر در ‌٢٤ ساعت اول)

در صورت كمتر بودن حجم ادرار (كمتر از ‌٣٠٠ سي سي در ساعت) موارد را فورا به پزشك اطلاع دهيد.

اين بيماران ضروريست سوند فولي داشته باشند.

ليست آزمايشهاي روزانه در بخش

CBC. Hb.Na.K.BUN.Creatinine. SGOT,CPK.LDH.Venous Blood gas Uriinalysis,Calcium, Phosphor, Uric Acid

C: پروتكل مايع درماني در بخش روزهاي بعد (بعد از ‌٢٤ ساعت اول)

در بيماران با هر يك از موارد زير:

test tape ادراري مثبت از نظر هموگلوبين

آنزيم‌هاي عضلاني بالا

كراني تين و پتاسيم بالا

فورا نفرولوژيست را در جريان بگذاريد تا راجع به ادامه مايع درماني و انديكاسيون شروع دياليز تصميم گيري كند.

در مراكزي كه به نفرولوژيست دسترسي ندارند:

‌١ - در صورتي كه حجم ادرار بيمار حداقل ساعتي ‌٢٥٠ سي سي است، ادامه سرم درماني به روش پروتكل B ادامه يابد تا موقعي كه آنزيم‌هاي عضلاني در حد ‌٣ برابر طبيعي كاهش پيدا كنند.

‌٢ - در صورتي كه علي‌رغم تجويز مايع در محدوده ‌٢٠٠ سي سي در ساعت بيمار دچار اوليگو آنوري شده و افزايش كراني تين و يا پتاسيم داشته باشد (يعني پيدايش نارسايي حاد كليه) در اين بيماران سرم در حد output به علاوه ‌٥٠٠ سي‌سي در ‌٢٤ ساعت تنظيم شود. زيرا در غير اين صورت به دليل افزايش حجم مايعات و ادم ريوي بيمار از دست خواهد رفت. لذا ضروريست اين بيماران جهت شروع دياليز فورا آماده شوند.

D: پروتكل مايع درماين خوراكي بعد از رفع شوك

در صورتي كه بيمار كنترانديكاسيوني جهت مصرف خوراكي نداشته باشد و دسترسي به سرمهاي لازم در ابعاد بالا مقدور نباشد استفاده از محلول زير توصيه مي‌شود كه طريقه تهيه آن به شرح زير است:

‌١ - يك ليتر آب آشاميدني

‌٢ - يك و نيم قاشق غذاخوري شكر يا معادل آن قند

‌٣ - يك قاشق چايخوري نمك طعام (معادل ‌٣ گرم)

‌٤ - يك قاشق چايخوري سرخالي جوش‌شيرين (معادل ‌٢ گرم).

از محلول فوق به ميزان حداكثر نيم ليتر در ساعت معادل ‌٢ ليوان به بيماران خورانده شود.

توجه: اين دستورالعمل فقط در بيماران با رايدوميوليز لازم الاجرا خواهد بود به شرطي كه حجم ادرار آنها مناسب باشد يعني بيش از ‌٤٠٠ سي سي در ساعت ادرار كنند.