بعد از چند روز اول بحران جهت پيشگيري از كمبود غذايي آسيب ديدگان، دادن غذاي گرم به آنان ضروري است. بنابر اين پرپايي آشپزخانه در نزديكي محل بلازده امري اجتتاب ناپذير است.آشپزخانه بايد داراي شرايط بهداشتي مناسب باشد كه به بخشي از اين شرايط اشاره مي‌شود:

كف آشپزخانه بايد سنگكاري با شيب مناسب به سمت كف شور باشد تا فاضلاب حاصل از پخت و پز به داخل چاه جاذب دفع شود. در اينگونه مواقع براي جلوگيري از پرشدن سريع چاه حوضچه چربي گير در قبل از ورود فاضلاب به چاه جاذب تعبيه مي‌شود و چربي و مواد جامد در مرحله اول گرفته مي‌شوند.ديوار آشپزخانه بايد سنگكاري يا كاشيكاري شود و در صورت استفاده از ديگر امكانات بايد قابل شستشو بودن آن مد نظر قرار گيرد و در تمام موارد بايد تلاش گردد از مواد قابل شستشو مثل فلز آلومينيوم استفاده گردد و ضد زنگ بودن آن مورد تأكيد مي‌باشد.

نصب هواكش برقي جهت تهويه هواي آشپزخانه ضروري است.امكاناتي چون كپسول آتش نشاني جهت اطفاء حريق‌هاي احتمالي و جعبه كمكهاي اوليه جهت انجام كمك‌هاي اوليه در مواردي كه كاركنان آشپزخانه دچار جراحت‌هاي سطحي مي‌شوند لازم مي‌باشد. درب وپنجره بايد مجهز به توري و ازجنس ضد زنگ (ترجيحاً آلومينيوم) و فاقد درزو شكاف باشد. كارگران شاغل در آشپزخانه بايد داراي كارت تندرستي بوده و دوره فشرده بهداشت مواد غذايي را گذرانده باشند. انتخاب كارگران از بين افراد داوطلب محلي اشكال نداردولي بايد كساني را بكار گرفت كه دچار بحران روحي نبوده و علاقه مند به فعاليت باشند.

جهت توزيع غذا بايد تا حد امكان از ظروف يكبار مصرف استفاده شود. تجارب نشان داده كه شستشوي ظروف در منطقه بحران زده به خوبي انجام نمي گيرد و اين امر احتمال شيوع بيمارهاي واگير در منطقه را افزايش مي‌دهد. البته بايد براي دفع بهداشتي ظروف يكبار مصرف در منطقه نيز چاره انديشي شود. ماشينهاي حمل مواد غذايي بايد سر پوشيده باشند تا از نشستن گردو غبار برروي آنها جلوگيري شود.ظروف يكبار مصرف حاوي مواد غذايي بايد در داخل نايلون گذاشته و درب آن بسته شود.فاصله بين محل تهيه غذا و مصرف آن نبايد زياد باشد چون احتمال رشد ميكروارگانيسم‌ها در آن زياد مي‌شود.بنابراين لازم است محل آشپزخانه در نزديكي محل منطقه بحران زده باشد. بايد آموزشهاي لازم نيز به افراد بحران زده داده شود كه سريعاً مواد غذايي خود را مصرف نموده و از نگهداري آن خودداري نمايند. توزيع كنندگان مواد غذايي در منطقه بحران زده بايد توجه نمايندكه ميان وعده نيز در نظر بگيرند تا افراد مجبور به نگهداري مواد غذايي بعد از توزيع براي ساعتهاي بعدي نباشند.مراجعه بازرسان بهداشت محيط به چادرها و توصيه‌هاي بهداشتي از جمله عدم نگهداري مواد غذايي مي‌تواند بسيار تأثير گذارباشد.

شستشو ي ظروف و آشپزخانه

به دليل مستعد بودن منطقه براي شيوع بيماريهاي واگير لازم است ظروف مورد استفاده جهت پخت و پز و كف آشپزخانه به طور مرتب در پايان كار با پر كلرين 5 در هزار گندزدايي شود. براي اين منظور 5 گرم پركلرين در يك ليتر آب حل كرده ظروف را در آن قرار مي‌دهيم و بعد از 10 دقيقه آن را خارج كرده شستشو مي‌نمائيم.

براي كف نيز 5 گرم پركلرين را دريك ليتر آب حل كرده وبر روي سطوح مي‌پاشيم و بعد از 15 دقيقه آنرا آبكشي مي‌نماييم. يك قاشق غذا خوري تقريباً معادل15 گرم پركلرين مي‌باشد.

ôغذاهاي پخته بايد سريعاً مصرف شوند، در غير اينصورت با استفاده از وسايل سرمازا نگهداري و قبل از مصرف مجدد حداقل براي 10-5 دقيقه در دماي 70 درجه سانتيگراد جوشانده شوند.

غذاهاي پخته و خام در كليه مراحل تهيه و توزيع و نگهداري بايد مجزا باشند.

در ادامه اين مبحث به شرط نگهداري مواد غذايي در هنگام اضطرار بايد پرداخت.در اين خصوص، نبود سيستم جمع آوري و دفع صحيح زباله مي‌تواند موجب تكثير و افزايش مگس، موش و موجودات موذي ديگر و ساير عوامل انتقال بيماريها گردد و متعاقب آن، بايد از ارائه خدمات تهيه مواد غذايي و عدم آلودگي آن مطمئن بود.بهتر است از مواد تازه جهت ذخيره سازي مواد غذايي استفاده كرد. در اين اوقات مواد كهنه تر بايد اول مصرف شوند.ظروف سرپوشيده و داراي درب براي نگهداري مواد غذايي مناسب است. غذاهاي آلوده و مسموم را بايد معدوم كرد تا از گسترش آلودگي جلوگيري شود.

از روزنامه‌ها و كاغذهاي باطله و پاكت مستعمل نبايد براي بسته بندي مواد غذايي استفاده شود. مواد غذايي مقاوم به فساد از قبيل شكر، آردبرنج و موادي از اين دست در شرايط دور از رطوبت و غبار و گرد و خاك، آلودگي و خارج از دسترس حشرات و جوندگان در مدت كوتاه بايد نگهداري شوند.اگر در شرايط بحران، دستگاههاي سرد كننده وجو د نداشته باشند بايد در مكان دورتر آنها را نگهداري كرد و در موقع استفاده و به ميزان مصرف روزانه، مواد را بين حادثه ديدگان توزيع كرد

behsite.ir