يكي از مهمترين سوالات يك مادر باردار علايم شروع زايمان است
برخي از اين علايم به شرح زير است


1.Bloody Show:


مشاهده ترشحات قرمز, قهوهاي و يا صورتي رنگ است كه بر روي لباس زير ديده مي شود. اين علامت نشان دهنده شروع تغييرات در دهانه رحم مي باشد. توجه داشته باشيد كه گاهي بعد از نزديكي و يا بدنبال معاينه داخلي اين علامت را مشاهده خواهید کردكه نگران كننده نيست


2.Mucous Plug:


دهانه سرويكس با قطعه ضخيمي از ترشحات مسدود شده كه نوزاد را در زمان حاملگي حفظ مي كند . در زمان زايمان وقتي تغييرات سرويكس شروع مي شود مقداري از اين ترشحات آزاد مي شود . مقدار آن بستگي به سرعت تغييرات دهانه سرويكس دارد


3.Loose Stool:(اسهال)
اسهال از علايم ديگر شروع ليبر مي باشد كه كمك مي كند سيستم گوارش پاك شده و همچنين جاي بيشتري براي عبور جنين از كانال زايماني ايجاد مي شود (بين واژن و ركتوم فقط يك لايه پوست وجود دارد)


4. Contractionانقباضات:
انقباضات رحم كمك به باز شدن دهانه رحم مي كند. بسياري از خانمها در انتهاي حاملگي انقباضاتي دارند
توجه داشته باشيد انقباضات واقعي:


منظم هستند

از يك پترن منظمي تبعيت مي كنند مثلا هر 10 دقيقه هستند

كم كم فاصله آنها كم شده و بهم نزديك مي شوند

كم كم طول زمان انقباضات بيشتر مي شه

انقباضات قوي تر مي شوند

هر انقباض از قسمت انتهايي كمر شروع شده و به سمت جلو تير مي كشه و يا بالعكس

5.Back Acheدرد كمر:


كمر دردي كه گاهي مي گيره و گاهي ول مي كنه از علايم شروع زايمان است اين در واقع نوعي انقباض است كه در ناحيه پشت احساس مي شود.

6.Water Break پارگي كيسه آب:


يكي ديگر از علايم زايمان يارگي كيسه آب است كه بمقدار كم يا زياد در لباس زير مشاهده مي شود. توجه داشته باشيد كه مايع آمنيوتيك بدون رنگ و بدون بو است ولي زماني كه زرد, قهوهاي يا سبز باشد نشان دهنده وجود مكونيوم (اولين مدفوع جنين) است كه مي تواند براي جنين خطرناك باشد.


چه زماني به بيمارستان مراجعه كنيم:
1. پارگي كيسه آب
2.ودر مواقعي كه كيسه آب پاره نشده ولي انقباضات به طول 1 دقيقه و به فاصله 5 دقيقه از يكديگر رخ دهد.